پنج شنبه، 30 شهریور 1402
سیاست
شناسه خبر: 3052
 • 0

انتقاد قرارگاه مرکزی ستادهای آیت الله رئیسی به عملکرد سرپرست فرمانداری پلدختر

حامیان آیت الله رئیسی در پلدختر مظلوم واقع شده اند

فعالان ۳۵ستاد آیت الله رئیسی درشهرستان پلدختر ضمن نگرانی ازعدم تغییر مدیران دولت پیشین در شهرستان ازسرپرست فرمانداری انتظار دارند هرچه زودتر نسبت به تکمیل تیم مدیریتی دولت جدید در شهرستان همت بگمارند

دلسوزان نظام وانقلاب اسلامی ،حامیان دولت آیت الله رئیسی و فعالان ۳۵ ستاد تبلیغاتی رئیس جمهور درشهرستان پلدخترضمن نگرانی ازعدم تغییرمدیران دولت پیشین که همچنان حاکم هستند از سرپرست فرمانداری شهرستان انتظار دارند هرچه زودتر نسبت به تکمیل تیم مدیریتی دولت جدید درشهرستان ازمیان نیروهای انقلابی و حامیان دولت آیت الله رئیسی همت بگمارند و اگر مأخوذبه حیا بوده و یا به هردلیلی ناگزیر به رعایت ملاحظاتی درراستای جلب رضایت کسانی هستند که به تصریح اصل ۵۷ قانون اساسی و بنا به تأکیدمقام معظم رهبری نباید در امور اجرائی و انتصابات دخالت کنند، بیش از این حامیان ۷۰درصدی و مسئولان وفعالان ۳۵ ستاد آیت الله رئیسی در شهرستان را در آمپاس قرارنداده و تدبیر امور را به استاندار محترم بسپارند.

گروه سیاسی بالاگریوه؛ پلدختر(متشکل ازبخش مرکزی، معمولان و سراب حمام) شهرستانی است که بخاطر رشادت و ایثارگری مردمانش در دوران ۸ سالۀ دفاع مقدس هویزۀ ثانی لقب گرفت.

پلدختر شهرستانی است که ازحیث تقدیم شهید درراه آرمان های انقلاب امام خمینی (ره) و حفظ دستاوردهای انقلاب پس از نجف آباد اصفهان دومین شهرستان شهید دادۀ کشور است.

پلدختر شهرستانی است که مردمانش از همان سال های آغازین نهضت امام خمینی (ره) با شنیدن نام و آوازۀ آن معمارکبیر انقلاب به حضرتش لبیک گفته و با تبعیت از امام خود در مبارزات و تظاهرات ها علیه ستمشاهی ایفای نقش نموده و شهدائی را درراه مبارزۀ با طاغوت پهلوی و پیروزی انقلاب تقدیم کرده اند.

پلدختر شهرستانی است که مردمانش در ولایتمداری و اطاعت از امامین انقلاب شهرۀ عام و خاص بوده ودر تمامی صحنه های دفاع از انقلاب و نظام اسلامی حضور فعال ، آگاهانه و با بصیرت داشته اند.

پلدختر شهرستانی است که در دوران دفاع مقدس بدان دلیل که مردمانش خالصا مخلصا در خدمت رسانی به جبهه ها از جان و مال خود مایه گذاشتند مورد غضب رژیم بعثی صدام قرارگرفته ، قریب ۷۰ بار بمباران گردیده و بیش از ۳۳۰ شهید گلگون کفن به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.

پلدختر شهرستانی است که مردمانش از همان سال های آغازین انقلاب بابصیرت و چشمانی باز ۲نمایندۀ شهید «حجج اسلام آقاسیدنورالدین وآقاسیدفخرالدین رحیمی» را انتخاب و روانۀ مجلس کرده اند .

پلدختر شهرستانی است که به رغم شیوع گستردۀ ویروس منحوس کرونا وگرانی وتورم افسارگسیخته و سختی معیشت مردم که حاصل عملکرد دولت برجامیان بود ،در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم حضور گسترده و آگاهانه داشته و ۷۰ درصد به آیت الله رئیسی رأی داده اند.

 با این همه

برادرمحترم سرپرست فرمانداری ! شما بعنوان نمایندۀ دولت آیت الله رئیسی به این شهرستان آمده اید اما شوربختانه باگذشت حدود ۱۰ ماه از انتخابات ریاست جمهوری و قریب سه ماه از حضورتان در این شهرستان هنوز نتوانسته یا نخواسته اید حتی یک نفر از مدیران دولت بنفش را جابجا کنید.

آقای خادم ! مردم پلدختر نه در انتخابات ریاست جمهوری با «رضائی» بوده اندو نه در انتخابات مجلس با «غلامرضائی» ! وتنها گناهشان رأی به «رئیسی» و حمایت از این سید خراسانی است ،لذا زیبنده نیست درسایۀ مماشات حضرتعالی با بانیان وضع موجود با گذشت ۱۰ ماه از استقراردولت مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی هنوز همچنان مدیران منتسب به جریان رقیب آیت الله رئیسی که مجموع شرکت کنندگان مراسم اختتامیۀ ستاد آنان (همتی) کمتر از انگشتان دودست بودند (مدرک موجوداست) در این شهرستان حاکم باشند .

شمارا چه شده است که نسبت به مقدرات و مطالبات اکثریت قریب به اتفاق مردم این شهرستان که حامیان آیت الله رئیسی بوده و هستند حساسیتی ندارید؟

آیا فکر نمی کنید مردم این سامان برای « تغییر» مدیران و وضع موجود به آیت الله رئیسی اقبال کرده و رأی ۷۰ درصدی داده اند وحق دارند ثمرۀ رأی خود راعملا با استقرار تیم جدید مدیریتی همراه با دولت آیت الله رئیسی احساس کنند ؟

آیا گذشت حدود ۱۰ ماه از انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت جدید برای انتصاب مدیران انقلابی حامی و همراه دولت آیت الله رئیسی به جای مدیران اشتراکی دولت حسن روحانی و نمایندۀ مجلس کافی نیست؟

آیا به رغم صدورحکم حکومتی ولی فقیه بعنوان حاکم نظام اسلامی مبنی برعدم دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرائی و انتصابات شما همچنان ملاحظۀ آن را دارید که نکند جابجائی مدیران دولت روحانی دلخوری و رنجش خاطر نماینده را به همراه داشته باشد؟ اگرخدای ناکرده چنین باشد که شما خواسته یا ناخواسته با بانیان وضع موجود کنارآمده و همراه شده اید! و اگر چنین نیست چرا برای انتصاب مدیرانی ازجنس حامیان آیت الله رئیسی به جای مدیران دولت بنفش این همه تعلل و فرصت سوزی می کنید ؟

برادر مسئول! بقول نمایندۀ پلدختر که پس از پیروزی اش در انتخابات گفت نیروهای حامی دکتر{حسن}روحانی درپلدختر مظلوم هستند، اکنون به ما فعالان ستادهای آیت الله رئیسی و حامیان این سید خراسانی حق بدهید تا با فریادبلند اعلام کنیم که حامیان آیت الله رئیسی درپلدختر مظلوم واقع شده اند.وتفاوت «این مظلومیت» و«آن مظلومیت» آن است که آنها با حمایت نماینده و انتصاب درمدیریت های شهرستان ازمظلومیت رهائی یافتند و اما حامیان آیت الله رئیسی همچنان مظلوم مانده اند.

آیا فکر نمی کنید مدارا و مماشات بیش از حد حضرتعالی با مدیران دولت پیشین و بانیان وضع موجود که فضای یأس و نومیدی درمیان قاطبۀ مردم وحامیان دولت انقلابی و مردمی سیزدهم درشهرستان را بوجود آورده ،مصداق «ترک فعل» در قبال دولت انقلابی و مردمی آیت الله رئیسی باشد؟

الغرض؛ امیدواریم نگرانی این روزهای مردم همیشه درصحنۀ خطۀ ولایتمداردومین شهرشهیددادۀ کشوراز مدیران دولت پیشین که طی سال های اخیربا عملکرد تبعیض آمیز و صرفا انتخاباتی شان جان مردم را به لبشان آورده و اکنون نیزهمچنان حاکم هستند، برای شما اهمیت داشته باشدوهرچه زودتر نسبت به تکمیل تیم مدیریتی دولت جدید در شهرستان از میان نیروهای انقلابی و حامیان دولت آیت الله رئیسی همت بگماریدو اگر مأخوذبه حیا بوده و یا به هردلیلی ناگزیر به رعایت ملاحظاتی درراستای جلب رضایت کسانی هستید که به تصریح اصل ۵۷ قانون اساسی و بنا به تأکید مقام معظم رهبری نباید در امور اجرائی و انتصابات دخالت کنند، بیش از این حامیان ۷۰درصدی و مسئولان وفعالان ۳۵ ستاد آیت الله رئیسی در شهرستان را در آمپاس قرارنداده و تدبیر امور را به استاندار محترم بسپارید.

 واالامر الیکم

 قرارگاه مرکزی ستادهای آیت الله رئیسی درشهرستان پلدختر

دسته بندی: سیاست
تبلیغ

نظرات

  • متنفرازشماوتفکرتتن
  • 2 خرداد 1401 00:32
  • 0
  چرا ...
  همینکه امثال جنابعالی از شدت عصبانیت از روشنگری و شفاف سازی بالاگریوه خودتان را به درو دیوار می زنید نشان از حرکت صحیح انقلابی و هدفگذاری دقیق این رسانه است

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید