پنج شنبه، 30 شهریور 1402

راهپیمائی روزجهانی قدس پلدختر از دریچه دوربین بالاگریوه

حضورباصلابت مردم پلدختردرراهپیمائی روزجهانی قدس1397

مردم روزه دارو بابصیرت شهرستان پلدخترهمنوا باامت اسلامی ایران ومسلمانان سراسرجهان باحضورحماسی وبابصیرت خود درراهپیمائی روزجهانی قدس برگ زرین دیگربرتاریخ سراسر افتخارخود افزودند. ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0