پنج شنبه، 7 مهر 1401

درجلسه علنی صبح امروز مجلس

الهیار ملکشاهی ازلرستان عضو هیأت نظارت بررفتارنمایندگان مجلس شد

نمایندگان مجلس اعضای هیئت نظارت بررفتار نمایندگان مجلس دهم را انتخاب کردند.الهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت و رومشکان بعنوان یکی ازاعضای 6 نفرۀ این هیأت برگزیده شد ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0