پنج شنبه، 3 فروردین 1402

اخبار برگزیده

کیهان نوشت؛ با تصرف 980 متر مربع از زمین های اثرملی باغ فلاحت :

رئیس حزب اعتدال و توسعه و مشاوراستاندارلرستان زمین خوار از آب درآمد

رئیس حزب اعتدال و توسعه استان لرستان دردو مرحله به شیوه ای سؤال برانگیز980 مترمربع از زمین های باغ فلاحت(باغ کشاورزی) را تصرف کرده است ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 2

بیانیه تشکلهای اسلامی دانشجویی لرستان بمناسبت هفتم تیر ؛

دولت صدای خردشدن استخوان مستضعفین زیرفشاراقتصادی را بشنود

اگرصدای خردشدن استخوانهای مستضعفین زیرفشاراقتصادی را نمی شنویدو یا خواب مذاکره ی جدیدی با غرب را درسرمی پرورانید،شجاعت داشته باشیدو ناتوانی خود را ازاداره ی امور کشور اعلام کنید. ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0

سخنی با برگزارکنندگان مراسم پارک ولایت پلدختر

کدام تریبون بالاتر ازسنگرنمازجمعه برای تبیین مبانی نظری ولایت فقیه است که با آن قهرکرده اید؟

برگزارکنندگان مراسم پارک ولایت پلدختربگویندکدام تریبون والاتر ازسنگر نمازجمعه برای تبیین مبانی نظری ولایت فقیه است که با آن قهرکرده اند؟ ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 8

امام جمعه پلدختردرخطبه های نمازعیدسعیدفطر:

نمایندگان امضاءخودرامتعلق به همۀ مردم دانسته و آن راابزارمعامله قرارندهند

امام جمعه پلدختر: نمایندگان مجلس نباید امضاء خودرا ابزاری برای معامله با دولت برسر عزل و نصب ها و مصالح و منافع شخصی و سیاسی خود قراردهند ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0

سخنران مراسم روز قدس شهرستان پلدختر؛

مسألۀ فلسطین محور اتحاد مسلمین است

مسئول نهادنمایندگی ولی فقیه درناحیۀ مقاومت بسیج پلدختر: فلسطین محوراتحاد مسلمین است وباید دررأس مسائل جهان اسلام باشد. ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0

راهپیمائی روزجهانی قدس پلدختر از دریچه دوربین بالاگریوه

حضورباصلابت مردم پلدختردرراهپیمائی روزجهانی قدس1397

مردم روزه دارو بابصیرت شهرستان پلدخترهمنوا باامت اسلامی ایران ومسلمانان سراسرجهان باحضورحماسی وبابصیرت خود درراهپیمائی روزجهانی قدس برگ زرین دیگربرتاریخ سراسر افتخارخود افزودند. ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0

امام جمعه پلدختر درمراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) مطرح کرد:

امضاءپای برخی توافقنامه های استعماری مانند لکۀ ننگی درتاریخ خواهد ماند

امام جمعه پلدختر درمراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) گفت: امضاء بعضی مسئولان پای برخی توافق نامه های استعماری همچون لکۀ ننگی درتاریخ ثبت می شود. ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 1