پنج شنبه، 3 فروردین 1402

در طرح جدید اصلاح قانون انتخابات

نمایندگان به جای وامداری افراد صاحب نفوذتامین کننده وعده‌های انتخاباتی و برنامه های تشکل وگروه ها و احزاب با شناسنامه مشخص هستند

عضو کمیسیون امورداخلی کشور وشوراها درمجلس :درطرح جدید اصلاح قانون انتخابات نمایندگان به جای وامداری افراد صاحب نفوذتامین کننده وعده‌های انتخاباتی و برنامه های تشکل وگروه ها و احزاب با شناسنامه مشخص هستند ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0