شنبه، 20 خرداد 1402
بهداشت و سلامت
شناسه خبر: 704

بخش هائی ازحوزه عملکردی شبکه بهداشت و درمان پلدختر

بيماران شهرهاي رومشكان و دره شهرنيزدربیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر ویزیت می شوند

دکتر بهرام چنگایی : در بیمارستان پلدختر به جمعیت 82 هزار نفری این شهرستان در حدود 50 هزار نفر ازجمعییت شهرستان کوهدشت (رومشکان) و شهرستان دره شهر استان ایلام خدمات درمانی ارائه می شود.

بالاگريوه-رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر گفت: در بیمارستان امام (ره) پلدختر به بیماران شهرستان پلدختر و شهرهای رومشکان و دره شهر ایلام خدمت رسانی می شود.

به گزارش خبرنگاربالاگریوه،دکتربهرام چنگایی،رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختربه مناسبت دهه فجرانقلاب اسلامی درجمع خبرنگاران بااشاره به عملکرد 9ماهه بهداشت و درمان پلدختر، گفت:بخش درمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پلدخترشامل دوبخش ازجمله بیمارستان64تختخوابی حضرت امام(ره)ومرکزفوریت های پزشکی(115)است.

وی بابیان اینکه بیمارستان 64تختخوابی حضرت امام(ره)درشرایط اضطرارتاسقف80 تخت قابل ارتقا میباشد، افزود:دراین بیمارستان خدمات تشخیصی ودرمانی سطح دو به بیماران ارائه می شود.

چنگایی اظهار داشت: در بیمارستان پلدختر به جمعیت 82 هزار نفری این شهرستان در حدود 50 هزار نفر ازجمعییت شهرستان کوهدشت (رومشکان) و شهرستان دره شهر استان ایلام خدمات درمانی ارائه می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 12نیروی متخصص در این بیمارستان مشغول خدمت رسانی هستند، تصریح کرد: این بیمارستان شامل بخشهای بستری، اورژانس، جراحی مردان، جراحی زنان، زایشگاه، اتاق عمل، رادیولوژی و... است.

 این مقام مسئول با اشاره به آمار مراجعین به بیمارستان درواحد های مختلف اذعان داشت:درطول 9 ماهه امسال 80 هزار بیماربه صورت سرپایی به این مرکز مراجعه کرده اند.

وی تعدادعمل جراحی این بخش رایک هزارو 377عمل خواندوادامه داد:11هزار و 131موردنیزمراجعین رادیولوژی و28هزار موردمراجعه آزمایشگاه بوده است.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پلدخترازارائه115موردواکسیناسیون آنفلوآنزاوکزازجهت پرسنل بیمارستان خبردادو گفت: ارائه مشاوره مستمر به بیماران بخش دیالیز و ارزیابی بیماران مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی وتشخیص مشکل درطول 9 ماهه امسال در بیمارستان امام (ره) پلدختر انجام شده است.

چنگایی ادامه داد:ارائه مشاوره وترخیص بیماران به روش چهره به چهره بربالین بیماران ترخیصی وارائه پمفلت و بروشور آموزشی به آنهااز دیگر اقدامات بیمارستان امام (ره) پلدختر است.

چنگایی درادامه ازراه اندازی وتجهیزدرمانگاه تخصصی خبرداد و گفت:این درمانگاه با حضور 12پزشک متخصص در بخشهای مختلف در داخل بیمارستان راه اندازی شده است.

وی همچنین ازارائه دوهزارو75مورد خدمات سونوگرافی دربیمارستان امام(ره)پلدخترخبردادوگفت:همچنین درطول 9 ماهه سال جاری  به تعداد یک هزار و 37 مورد آموزش و مشاوره شیردهی به زنان ارائه شده است.

چنگایی از راه اندازی درمانگاه طب کار در این بیمارستان خبر داد و گفت:این درمانگاه برای اولین بار در شهرستان پلدختر با همکاری مرکز بهداشت راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: صیانت ازحریم امنیت عمومی و حقوف شهروندی ازمهم ترین برنامه های شبكه مي باشد.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پلدختر اظهارکرد: اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی از دیگربرنامه های این بیمارستان است که در مناسبتهای مختلف انجام  می شود.

راه اندازی هشت پایگاه فوريت های پزشکی بین جاده ای در پلدختر

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پلدختر از راه اندازی هشت پایگاه فوریت های پزشکی دراین شهرستان خبرداد.

دکتربهرام چنگایی تصريح كرد:بخش فوریتهای پزشکی دراین شهرستان دارای هشت پایگاه بین جاده ای با8دستگاه آمبولانس است.

وی افزود: در این بخش تعداد 55 نفر پرسنل به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمت به مصدومین و مراجعان هستند.

چنگایی اظهارداشت:بخش فوریت های پزشکی بین جاده ای شهرستان پلدختردر طول 9ماهه نخست امسال تعداد 1033 ماموریت تصادفی وغیرتصادفی درسطح شهرستان داشته است.

وی بیان کرد: این مرکزبا ارائه فوریت های پزشکی اولیه به مصدومان و بیماران آنان رابه مراکزدرمانی ارجاع می دهد.

چنگایی ادامه داد: مرکز فوریتهای پزشکی این شهرستان تعداد 404 ماموریت بین بیمارستانی در سطح شهرستان، استان و خارج استان داشته است.

وی اذعان داشت: انجام کلاسهای آموزشی در مورد کمکهای اولیه در سطح شهرستان جهت دانش آموزان  و ادارات (بیش از 1000نفر) و پوشش مناسبتهای مذهبی، راهپیمائیها، مسابقات ورزشی، همایشهای کوهنوردی و پیاده روی خانوادگی وبیش از 100 مورد از دیگر فعالیت های این مرکز در 9 ماهه امسال بوده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر در ادامه از راه اندازی و تجهیز درمانگاه تخصص واحدهای دارویی، ساختمانی، تاسیسات و آتش نشانی در راستای برنامه های اعتبار بخشی خبر داد و بیان کرد:شناسایی اموال فرسوده و غیرقابل استفاده و از گردش خارج نمودن آنها از دیگر فعالیت های بیمارستان امام خمینی (ره) در 9ماهه امسال بوده است.

چنگایی ادامه داد: نظارت و کنترل بهداشتی روزانه بر کلیه مراحل جمع آوری، تفکیک (عفونی و غیرعفوني) انتقال نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و پیگیری و راه اندازی مجدد دستگاه امحاء زباله و انجام تستهای میکروبی،شیمیایی و بیولوژیکی جهت ارزیابی عملکرد دستگاه از دیگر خدمات این نهاد بوده است.

وی اذعان داشت: ارائه رژیم غذایی و توصیه های تغذیه ای به بیماران بستری در صورت نیاز بر اساس فرمهای ارزیابی وضعیت تغذیه و تحویل دارو از داروخانه بیمارستان و توزیع آن در ترالی اورژانس بخشهای مختلف از دیگر خدمات ارائه شده در این بیمارستان است.

چنگایی درادامه ازتجهیز نمودن ساختمانها جهت استقرارپزشکان متخصص در9ماهه امسال خبردادوگفت: شارژنمودن مجدد وبموقع کپسولهای اطفاءحریق بیمارستان،وانجام آزمون کنترل کیفی توسط شرکتهای معتبربرای دستگاههای بیمارستان ازدیگرخدمات ارائه شده در این نهاد است.

وی ادامه داد:انجام فعالیتهايی مانندنصب دستگاه آبسردکن،خریدیک دستگاه برانکارداتاق عمل،ریختن 12سرویس ماسه نخودی درپارکینگ بیمارستان توسط خیرین شهرستان،خریدست های جراحی گوش،حلق وبینی تهیه نرم افزارپذیرش وجوابدهی رادیولوژی ازجمله اقدامات انجام شده دربیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر بوده است.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پلدخترادامه داد:جابجایی چراغ سیالیتیک بیمارستان قبلی ونصب آن درزايشگاه،دو برابرنمودن تعدادست های بخیه وپانسمان دراورژانس،پیگیری ونصب بوردجهت پیامهای آموزشی بهداشتی دراماکن شلوغ و پررفت وآمدبیمارستان وتعویض فیلم بچ وارسال آنهابه شرکت انرژی هسته ای برای انجام دریمتری هردوماه یکباروجمع آوری نتیجه فیلم بچ هابصورت پرونده فیلم بچ پرسنلی داخل بخش ازدیگراقدامان انجام شده دربیمارستان امام خمینی(ره)شهرستان پلدختراست.

دسته بندی: بهداشت و سلامت
تبلیغ

نظرات

  • منتقد لر
  • 1 شهریور 1394 02:09
  • 0
  رومشکان شهرنیست نام منطقه است پر ازروستا...

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید