سه شنبه، 7 تیر 1401
اجتماع
شناسه خبر: 3061
  • 0

نامۀ رسیده

آیا اعضای شورای شهر پلدختر می توانند ۳ ماه بدون حقوق پاسخگوی خانوادۀ خودباشند؟ / به جای لقمۀ گندۀ « بازسازی بافت شهر » پرچم پاره پارۀ یادمان شهدای گمنام را تعویض کنید

بازسازی بافت شهری پیشکش ،فکری به حال حقوق ما کارگرها و کارمندان بیچاره بکنید که حدود سه ماه است حقوق نگرفته ایم ،یا لااقل پرچم پاره پارۀ یادمان شهدای گمنام راتعویض کنید،

نامۀ رسیده 
بازسازی بافت شهری پیشکش ،فکری به حال حقوق ما کارمندان و کارگران بیچاره که حدود ۹۰ روز است در این شرایط گرانی و تورم حقوق نگرفته ایم بکنید یا لااقل پرچم پاره پارۀ یادمان شهدای گمنام را تعویض کنید،

بالاگریوه ؛ در نامۀ ارسالی احدی از کارگران یا کارمندان شهرداری پلدختر که نخواسته نامش فاش شود آمده است : درحالی که ما کارمندان وکارگران شهرداری پلدخترحدود ۹۰روز است حقوق نگرفته ایم وحتی درمواردی با کارت یارانه بستگانمان زندگی می گذرانیم،اما شهرداری وشورای اسلامی شهرپلدختراین روزها غرق دربی برنامگی به دنبال کیفیت بخشی وبازسازی بافت ناکارآمد شهری هستند .

راستی آگهی مناقصۀ بازسازی وکیفیت بخشی به بافت شهری چه تاریخی ودرچه رسانه ای منتشرشده است ؟ با چه کسی در این زمینه قراردادی منعقد کرده اید ؟ امیدواریم این دفعه هم مانند خرید بیل و کلینگ و فرغون و... از شهرهای دورود و اندیمشک و... پیمانکار پروژۀ غیر اولویت دار « بازسازی و کیفیت بخشی بافت شهری » هم از شهرهای دور دست نباشد و به مردم همین شهرستان اعتماد کنید.
همت به خرج دهید و امورات شهر را اولویت بندی کنید، اگر واقعا صحت دارد که شهرداری آقای روح اله مهرابی غسال غسالخانۀ شهر ۳۰ هزار نفری پلدختر ، سرابحمام و روستاهای اطراف را با اینکه فرزند جانباز و عضو خانوادۀ ایثارگران می باشد اخراج کرده و غسالخانه بصورت مخروبه درآمده و غسال ندارد ، قبل از هراقدام دیگری این مساله را حل کنید .

اما دل نگرانی این روزهای ما کارگران این است که شمارا به خدا کیفیت بخشی را فعلا دراین شرایط بی پولی بی خیال شوید وفکری به حقوق ما نیروهای رسمی و کارگران بیچاره بکنید.

اگرپرداخت حقوق پرسنل وکارگران برایتان مقدور نیست ، کیفیت بخشی پیشکش ، حداقل پرچم پاره پارۀ یادمان شهدای گمنام را که یک نماد فرهنگی مذهبی برای شهراست تعویض کنید.

دسته بندی: اجتماع
تبلیغ