یکشنبه، 13 آذر 1401
سیاست
شناسه خبر: 2994
 • 0

در جلسه جبهۀ تحول خواهان انقلابی پلدختر تأکید شد

مردم پلدخترخواستاریک « انقلاب اداری و مدیریتی » در شهرستان هستند

در جلسۀ جبهۀ تحول خواهان انقلابی پلدختر تأکیدشد : مردم خواستار ایجاد یک « انقلاب اداری و مدیریتی » در شهرستان هستند.

جبهۀ تحول خواهان انقلابی پلدختر : مردم خواستار ایجاد یک « انقلاب اداری و مدیریتی » در شهرستان هستند.

 

به گزارش بالاگریوه جبهه تحول خواهان انقلابی شهرستان پلدخترعصرروز شنبه ۱۶مردادماه جاری با موضوع مطالبات مردم شهرستان وضرورت تغییرو تحول صددرصدی درمدیریت های شهرستان تشکیل جلسه داد.

 

دراین جلسه که با حضور شورای جبهۀ تحول خواهان انقلابی شهرستان و میهمانانی ازدیگر اقشار شهرستان درشهر سراب حمام تشکیل گردیدمهم ترین دغدغۀ جبهۀ تحول خواهان و شرکت کنندگان تغییرکلی مدیران اعتدالی شهرستان  اعلام شد.

 

شرکت کنندگان در نشست جبهۀ تحول خواهان انقلابی شهرستان پلدختر به اتفاق درخصوص نگرانی هائی که از مدیران اعتدالی منتسب به نمایندۀ شهرستان وعملکرد جهت دار و جانبدارانۀ آنان در مواجهه با مردم  دیدگاه های خودرا مطرح و مصرانه خواستار تغییر همۀ مدیران شهرستان در دولت آیت الله رئیسی شدند.

 

در ابتدای این جلسه دبیرجبهۀ تحول خواهان شهرستان پلدختر با بیان اینکه اصلی ترین شاخصۀ دولت ایت الله دکتر رئیسی فساد ستیزی ، مبارزه با رانت و ویژه خواری و جلوگیری از هرگونه تبعیض در بین مردم توسط مدیران و دولتمردان می باشد تصریح کرد: در این برهه ازتاریخ انقلاب اسلامی علیرغم همۀ توطئه های  استکبار جهانی و دنباله های داخلی آنان برای ایجاد تقابل بین مردم و حاکمیت و کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات ،با عنایت خداوند شخصیتی انقلابی، خوشنام، خوش سابقه ،توانمند و متعهد و ملتزم به آموزه های دینی و انقلابی و از همه مهمتر مرید رهبری و ولایت فقیه یعنی ایت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی با رأی ملت پیروز شد و موجبات خوشحالی حامیان انقلاب و یأس و نومیدی دشمنان گردید.

 

نورالدین احمدی افزود: از آنجا که اصلی ترین شعار آیت الله رئیسی درانتخابات و در مراسم های تنفیذ و تحلیف ایجاد تغییرو تحولی ملموس و مشهود در وضعیت کنونی کشور و حرکت به سمت توسعه اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و رفاه و معیشت مردم است ، باید همۀ دلسوزان نظام و انقلاب دولت مردمی آیت الله رئیسی را یاری نمایند تا انشا الله شاهد به ثمر نشستن آرمان های بلند انقلاب و نظام اسلامی و تحقق برنامه های رئیس جمهور برگزیدۀ ملت باشیم.

 

مسئول قرارگاه مرکزی ستادهای آیت الله رئیسی در شهرستان پلدختر افزود: همانطوری که در رویکرد ودیدگاه های رئیس جمهور منتخب ملت ایران مشهود و عیان است و این امرمورد انتظار ملت ایران و همچنین مردم محروم شهرستان پلدختر از رئیس جمهور جدید نیز می باشد ،ایجاد تغییر اساسی در نحوۀ مدیریت کشور ،رفع نابسامانی هاو برخورد با مفاسد سیاسی ،اقتصادی و ایجاد امید دردل مردم و بویژه مستضعفان بعنوان صاحبان اصلی انقلاب اسلامی است.

 

« احمدی » با اشاره به اینکه در شهرستان پلدختر برخی شواهدحاکی از آن است که  مدیران هشت سالۀ حاکم بر شهرستان گویا باور ندارند که دولت جدیدی عرصۀ خدمت به مردم را برعهده گرفته و بایستی درروند مدیریت جامعه تغییرات اساسی و کلی براساس برنامه های دولت جدید بوجود آید اظهارامیدواری کرد نسیم امید بخش تغییرات مدیریتی دولت مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی درشهرستان پلدختر بعنوان دومین شهرستان شهید دادۀ کشور نیز استشمام گردد.

 

دبیر جبهۀ تحول خواهان انقلابی شهرستان پلدختر خواستار توجه ویژۀ دولت مردمی و انقلابی ایت الله رئیسی به شهرستان پلدختر شد و اظهارداشت : همه باید بپذیریم که دولت جدید با سازو کارهای نو به عرصۀ خدمتگزاری به ملت آمده و یقینا اجرای برنامه ها ها و سازو کارهای این دولت بایستی توسط مدیرانی جدید و برآمده از متن جامعه که وامدار نمایندگان مجلس نباشند .محقق خواهدشد.

 

مسئول قرارگاه مرکزی ستادهای آیت الله رئیسی در شهرستان پلدختر خاطرنشان کرد: مردم شهرستان که درمدت هشت سالۀ اخیر وحاکمیت اعتدالیون دولت روحانی درشهرستان شاهد تبعیض های ناروا، رابطه ای و عملکرد جهت دار و صرفا انتخاباتی طیف حاکم در شهرستان بوده اند، این نگرانی را دارندکه نکند تشکیل یکی دوستاد در ایام تبلیغات توسط مدیران دولت قبل برای آقای رئیسی باعث شود تا حاکمیت مدیران هشت سالۀ دولت پیشین بر مصادر امور شهرستان  تکرارگردد.

 

دبیر جبهۀ تحول خواهان انقلابی شهرستان پلدختر افزود: همۀ سیاسیون، و مردم شهرستان پلدختربراین امر اتفاق نظردارند که درطول هشت سال گذشته مجموعۀ مدیران دولت روحانی در شهرستان ( به استثنای دستگاه های نظامی ، انتظامی ،امنیتی و قضائی ) از دوستان، حامیان و نزدیکان نمایندۀ شهرستان درمجلس و متعلق و منتسب به یک سوم ازجمعیت شهرستان بوده اند و در این مدت قریب دوسوم جمعیت شهرستان  نادیده گرفته شده است و لذا این مردم با هدف سربلندی نظام و انقلاب ، تودهنی به استکبار جهانی و دنباله های داخلی آنان و نیز به امید ایجاد یک  انقلاب اداری و مدیریتی در شهرستان به آیت الله رئیسی رأی بالا و قابل قبولی دادند و بی صبرانه منتظر تغییر صددرصدی درمدیریت های شهرستان هستند.

 

درادامۀ برنامه های نشست جبهۀ تحول خواهان انقلابی شهرستان پلدختر آقایان نورمراد ناظری ،نادعلی نعمت پور،علی میررضائی ،حسینعلی باقرپور، رستم رضائی ،سجادمحمدی، علی صحراگرد ، اصغر قهرمانی ، علی شفیعی و رضا بابائی دیدگاه های خود را پیرامون ضرورت ایجاد تغییرات اساسی درمدیریت های شهرستان برای ایجاد امید و رضایتمندی در مردم  مطرح کردند .

گفتنی است جبهۀ تحول خواهان انقلابی شهرستان پلدختر که در این شهرستان ترکیبی ازمجموعه های جبهۀ وحدت ملی، « شاتا» ،ایثارگران و... بود درجریان انتخابات ریاست جمهوری دورۀ سیزدهم با ایجاد قرارگاه مرکزی ستادهای انتخاباتی (حدود۲۵ستاد تبلیغاتی) ،راه اندازی چندکانال تلگرامی بابیش از ۱۲هزارمخاطب و انتشار و انعکاس دیدگاه ها و برنامه های آیت الله رئیسی و همچنین برپائی چندین همایش و دعوت ازسخنرانان استانی و محلی نقش بسزائی دربسترسازی مشارکت حداکثری وحضور مردم شهرستان در پای صندوق های اخذرأی ایفا کرد.

 

تصاویر جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی: سیاست
تبلیغ

نظرات

  • اکبری
  • 29 مرداد 1400 09:06
  • 0
  آقای احمدی ممنونیم.یکی ازرییسان اصلاح طلب وطرفدارروحانی درشهرستان شما خودش رابرای کارمنداستانداری لرستان داردآماده می کند.آیا درست است؟چرا منافق بازی؟
  =
  =
  =
  = سلام و تشکر
  چه کنیم زمونۀ عجیبی شده ،
  خود این فرد در انتخابات ریاست جمهوری دورۀ اول و دوم روحانی با افتخار هم به روحانی رأی داد و هم تصویر برگۀ تعرفه رای به روحانی را روی سینه گرفت و پس از عکس سلفی با این برگه آن را در فضای مجازی منتشرکرد تا اهل عالم بدانند که او با روحانی بوده شاید برایش فرجی شود و ......

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید