شنبه، 20 خرداد 1402
انتخابات
شناسه خبر: 2924
 • 0

اختصاصی بالاگریوه

خیرمقدمی ازجنس تلنگربه سرپرست جدیدفرمانداری پلدختر/عوامل مؤثربر کسادی بازار انتخابات درشهرستان

مردم شهرستان پلدختر توقع دارند مدیریت سیاسی جدید شهرستان حرف و مطالبۀ آنان را بشنود.تا انشا الله شورو نشاط انتخاباتی درشهرستان مضاعف ،مشهود و ملموس گردد.

پس ازآنکه گلایه هاوانتقادهای مردمی،نهادها وحتی دولتمردان ازنحوۀ مدیریت سیل ۱۲فروردین پلدخترآشکار ودولت ناگزیربه برکناری نمایندۀ عالی خوددرشهرستان گردید وچندماه فرمانداری با سرپرستی جناب آقای سیف اداره شد،اما سرانجام در روزهای پایانی مهرماه ۹۸سکان هدایت مدیریت شهرستان به جناب آقای حسن رضائیان سپرده شد تا ان شاءالله وضعیت شهرستان سروسامان پیداکند.

 

بالاگریوه به عنوان رسانه ای مطالبه گرضمن خیرمقدم به جناب آقای رضائیان و آرزوی موفقیت برای وی درسنگر جدیدخدمت به مردم متدین ومحروم شهرستانی که۳۱۲شهید،بیش از ۷۵۰جانباز و ۲۱ آزاده به انقلاب اسلامی تقدیم کرده وظیفه خود می داند مواردی از دل نگرانی های مردم این شهرستان را جهت اتخاذ تدابیرلازم به اطلاع سرپرست محترم فرمانداری برساند.

 

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون معمولاَ درسال های منتهی به انتخابات چندماه پیش ازثبت نام نامزدهای نمایندگی مجلس فعالیت های آشکار وملموس کاندیداها و حامیان آنها نمود عینی پیداکرده و فضای حوزه های انتخابیه شورو نشاط و رنگ و بوی انتخاباتی به خود می گیرد ،اما به رغم آنکه فقط حدود دوماه به ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس باقی مانده رصد فضای اجتماعی ، رسانه ای ومجازی شهرستان سیلزده پلدختر،جنب وجوش موردانتظار را برای این پروسۀ مهم نشان نداده که به باورنگارندۀ این سطور دلایل زیرمی تواند ازعلت های این خموشی وکم تحرکی سیاسی و اجتماعی باشد :

الف)یکدست شدن مدیران شهرستان (به استثنای دستگاههای قضائی،امنیتی وانتظامی)،ازآنجاکه مردم معتقدندو قاعدتا هم همینگونه بوده است که معمولا اعضای هیأت های اجرائی ،نمایندگان فرماندار و بخشدار،بازرسان انتخابات و عوامل اجرائی شعب اخذرأی ازمیان مدیران انتخاب می شوندلذامردم شهرستان یکدست شدن مدیران شهرستان (همگی حامی نماینده) را تأثیرگذاردر رونداجرائی انتخابات دانسته و انتظار دارنداین موضوع موردامعان نظرمسئولان کشوری واستانی نظارت واجرای انتخابات وسرپرست محترم فرمانداری بعنوان برگزارکنندۀ انتخابات قرارگیرد.  

ب) درسه چهارماهۀ پایانی سال ۹۷ دفتر بنیاد برکت مستقر درفرمانداری پلدختر( درزمان فرمانداراسبق) حدود ۱۵میلیارد تومان وام به بیش از ۵۰۰ نفر پرداخت کرده ـ که البته این روند غیرشفاف و با شائبۀ بهره برداری های جهت دارسیاسی هم اکنون نیز ادامه دارد ـ و هیچ مسئولی ازفرمانداری گرفته تا بانک پرداخت کننده و نمایندۀ بنیادحاضر به شفاف سازی دراین مورد نبوده وحتی حاضر نیستند نام ۵ طرح که با این تسهیلات به بهره برداری رسیده اند را اعلام کنند و علیرغم اینکه تسهیلات مورد نظر ازطرف مقام معظم رهبری (ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ) برای محرومیت زدائی وکمک به طبقات محروم به پلدختراختصاص پیدا کرده است ،اما پنهان کاریدر مکانیسم و سازوکارتوزیع و مکتوم ماندن نام افراد و طرح های دریافت کنندۀ این وام ها ازمردمی که ولی نعمت انقلاب هستندعلامت سؤال بزرگی ایجادکرده که به اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولان آسیب رسانده است.

پ) اکثریت قریب به اتفاق مردم شهرستان و بخصوص سیل زدگان معتقدند که خسارت های سنگین سیل به مردم و زیرساخت های شهرستان پلدخترکه هنوز زخم های آن برپیکرنحیف شهر و مردم التیام نیافته ناشی از عدم اطلاع رسانی دقیق و فقدان تدابیر پیشگیرانه درمورد حادثه ای اینچنین سهمگین به مردم و ضعف وناتوانی مسئولان درمدیریت بحران و پس از بحران بوده است.

ت)توزیع ناعادلانه و بعضا جهت دارکمک های مردمی و دولتی درمیان سیل زدگان آن هم درشرایطی که روحیۀ این مردم به جهت وقوع حادثه ای بی سابقه که زندگی بیش ازنیمی ازجمعیت شهر های پلدختر و معمولان را نابود و کل جمعیت شهرستان را تحت تأثیرقرارداده به شدت آسیب دیده بود و مشاهدۀ تبعیض های آنچنانی درتوزیع اقلام وکمک های امدادی ـ که البته به اعتقاد مردم تا به امروز نیز انبارهائی مملو ازاین کمک ها هنوز به روی مردم بازنشده است وشیوۀ نامناسب توزیع این کمک ها همچنان ادامه دارد ـباعث خدشه دارشدن اعتماد آنان به مسئولان شهرستان گردیده است.

ث) عدم طراحی واجرای یک چارچوب وسازوکار شفاف و قانونمندتوسط ستادمعین بازسازی مستقر درشهرستان درنحوۀ تعیین و برآورد درصدخسارات سیل وبعضا خطا و اشتباه درمشخص نمودن سیل زدگان واقعی و پرداخت  میزان خسارت ها  .

ج) فشاربانکها به دریافت کنندگان تسهیلات وضامنین آنها برای پرداخت اقساط وحتی جریمۀ آن ،به رغم اعلام ستادبحران استان و تأکید استانداردرجلسه بارؤسای بانکها مبنی بر اینکه اقساط تسهیلات بدهکاران بانکی در شهرستان سیل زدۀ پلدختر به مدت ۲سال بایستی امهال گردد.

چ) بی توجهی مسئولان ذیربط به مطالبات حدود ۵۰۰۰ نفرسهامدارو خانواده های آنان درشرکت تعاونی روستائی کاوکالی که چندین سال است به رغم پیگیری اعضا اما وضعیت مالی تعاونی با حدودبیش از ۱۵میلیارد تومان سرمایه درهاله ای از ابهام قراردارد وعلیرغم درخواست های مکرر اعضاء سال های سال است که حسابرسی نمی شود .

ح)عدم تعیین تکلیف قریب ۳۰۰عضو تعاونی مسکن فرهنگیان (بامحاسبۀ جمعیت خانواده قریب ۱۵۰۰نفر)که به رغم حدود ۶سال پیگیری اعضاء وکشیده شدن این موضوع به دستگاه قضائی هنوز سرنوشت سه میلیارد تومان سرمایه آنان مشخص نیست.

خ) صدها میلیارد کمک های نقدی و غیرنقدی مردم مسلمان ونوعدوست سراسر کشورمان به پلدختر عمدتا توسط چند دستگاه اجرائی شهرستان یعنی هلال احمر،کمیتۀ امداد،شبکۀ بهداشت وآموزش وپرورش توزیع گردیده واین امر نگرانی هائی را درمردم ایجادکرده است اما به رغم گذشت حدود ۷ ماه از سیل مسئولان ادارات یادشده از ارائۀ گزارش عملکردشفاف وروشنی از نحوۀ پر حرف و حدیث توزیع این کمک ها به مردم  طفره رفته اند.

د) به باوربسیاری ازمردم وشهروندان معاملات وقراردادهای مناقصه ومزایده شهرداری بصورت آشکاروروشن اطلاع رسانی وشفاف سازی نمی شودتا مردم درجریان قراربگیرندکه مثلاَخریداران وفروشندگان زمین های مرتبط با شهرداری چه کسانی هستند، ویا چرا درحالی که شهرداری بهمن ماه ۹۷زمین های باکاربری عمومی و فضای سبز خودرا درمحدودۀ جنوب جهاد و درمانگاه تأمین اجتماعی با قیمت هائی نازل به برخی دلالان فروخته است وهنوزبخشی ازبهای آن املاک به شهرداری پرداخت نشده اکنون خودِ شهرداری خریدار آن زمینها اما این باربا قیمت هائی بسیاربالاترشده است.یا اینکه برخلاف قوانین مربوطه چرا مسئولیت (ستادی) فلان واحد شهرداری به نیروهای شرکتی واگذارشده است؟ که به اعتقاد و باوربسیاری ازمردم هم طایفه ای بودن ۴عضوشورای شهر وشهرداردرعدم ارائۀ گزارش شفاف از عملکرد شهرداری براساس تصریح قانون شوراهابی تأثیرنبوده است.

ذ) مردم پلدخترکه معضل بیکاری فرزندان تحصیلکردۀ شان آنان را ازنظرمالی و روحی به شدت آزارمی دهد طی چندسالۀ اخیر ازروند،مکانیزم و ملاک و معیارهای تعریف نشدۀ جذب و بکارگیری نیروهائی درشهرداری، آموزش و پرورش ،جهاد کشاورزی، شبکۀ بهداشت ،دانشکدۀ پرستاری وبیمارستان تأمین اجتماعی گلایه مند هستند.

س) مدیریت آموزش و پرورش شهرستان حدود ۸۰ نفر ازفرهنگیان سیل زده را از لیست کمک های نقدی ۲ تا ۵ میلیونی وزارت آموزش و پرورش حذف کرده ( درحالی که تعدادی از افرادی که در معرض وحریم سیل نبوده اندمشمول عنایت رئیس اداره قرارگرفته اند)و این موضوع نگرانی های زیادی رادربین فرهنگیان وخانواده های آنان ایجادکرده است وبه رغم آنکه شکوائیه هائی به استانداری ،دستگاه قضائی، بازرسی ،دیوان محاسبات و دفتر نمایندۀ ولی فقیه درلرستان ارائه کرده اند اما هنوز تظلم خواهی شان نتیجه ای نداده است و همچنان خواستار رسیدن به حق تضییع شدۀ خود و برخورد با عوامل این تبعیض هستند. یا اینکه همین مدیریت درحالی که کلاس های درس متعددی ازمقطع ابتدائی فاقد معلم بوده و ازطریق اضافه کار اداره می شوندحدود ۵۰-۴۰ نفراز خواهران آموزشیار را بعنوان مازاد به آموزش و پرورش تهران منتقل کرده ودرمواردی آموزگاران ابتدائی را درمقاطع متوسطه اول و دوم بکارگیری نموده است.

 

مخلص کلام آنکه ؛ هرچند مردم عزیز شهرستان پلدختر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره درتمامی صحنه های دفاع و حمایت از آرمان های انقلاب ،حضرت امام و تحقق منویات مقام معظم رهبری پیشقدم بوده وحضوری فعال داشته اند، وگواه این ادعا تقدیم بیش از ۳۰۰ شهید ازبهترین فرزندان این سامان به انقلاب اسلامی است ،لکن موارد مطرح شده بخشی ازدلایلی است که برروحیۀ مردم سیل زده و مظلوم شهرستان تأثیرگذاشته وبی پاسخ ماندن این سؤالات وگلایه های برحق و قانونی یقینا درنداشتن جنب وجوش انتخاباتی آنان بی تأثیر نبوده که باتغییر جدید درمدیریت سیاسی شهرستان توقع دارندسخن و مطالبۀ آنان شنیده شود تا انشا الله شورو نشاط و تحرک اجتماعی و مشارکت در مباحث و فعالیت های انتخاباتی درشهرستان مضاعف ،مشهود و ملموس گردد.

دسته بندی: انتخابات
تبلیغ

نظرات

  • جواد
  • 4 آبان 1398 20:46
  • 0
  احسنت حرف دل مردم را زدی انشاالله که مسئولین هم پاسخگو باشند،که نیستند.
  • همشهری
  • 4 آبان 1398 08:37
  • 0
  درود برشما که همیشه حقیقت را مینگاری ولی افسوس که گوش شنوایی نیست حاجی عزیز.شهرستان پلدختر و معمولان به نماینده ای مثل شما نیاز دارد که در راه حق طلبی و حقیقت وصداقت زبانزدهمگان هستی 

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید