چهارشنبه، 19 بهمن 1401
اجتماع
شناسه خبر: 2899
 • 0

یادداشت مدیرمسئول

مردم پلدختر حق دارند بدانند...

با توجه به اینکه درنظام مقدس جمهوری اسلامی براساس قوانین مترقی آن دانستن حق مردم است لذا مردم پلدختر حق دارند بدانندکه ...

بالاگریوه ؛ نورالدین احمدی ـ با عنایت به اینکه حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی عقیده داشتند که مردم ولی نعمت ما هستند و هرچه داریم از این مردم است و مقام معظم رهبری نیز تأکید می فرمایند که مسئولان جز درموارد نظامی ،امنیتی و اموری که بادشمن مقابله داریم باید هیچ رازی را ازمردم پنهان نکنند،واز طرفی توجه به حقوق شهروندی، رعایت بی طرفی و حمایت از مستضعفان و قشرآسیب پذیرجامعه از اصول تعریف شده و منشور خبری حاکم بررسانۀ بالاگریوه می باشند وبراساس همین اصول خودرا دربرابر جامعه و بویژه اقشار آسیب پذیر مسئول می دانیم  واین رسانه برضرورت احترام به حق مردم دردستيابي به اطلاعات درچارچوب قانون اهتمام داشته ومحدوديت اطلاع ‌رساني را فقط درچارچوب قانون ،رعايت حريم هاوخط مشي خبري خودواخلاق حرفه‌اي اعمال مي‌كند.

لذادرراستای تعهد به گفتمان حمايت ازمحرومان واقشارآسيب پذيرجامعه و دفاع جدي ازحقوق اين قشر به عنوان صاحبان اصلي انقلاب اسلامي لازم دانستیم دراین مقطع زمانی خواسته های برحق اما بر زمین ماندۀ مردم نجیب پلدختریعنی شهرستانی که ۳۱۲ شهید ،بیش از ۷۵۰جانباز و ۲۱آزاده به انقلاب اسلامی تقدیم کرده را درقالب سؤالات زیرمطرح وبه نمایندگی از این مردم خواستار پاسخگوئی مسئولان به این مطالبات باشیم.

 

۱-مردم پلدخترحق دارند بدانندچراسیستم های خنک کنندۀ بیمارستان امام (ره) پلدختربیش از۴ماه است که کارنمی کنند وبیماران بستری دربخش ها به اتاق هائی ازاورژانس منتقل می شوند. ؟

۲-مردم پلدخترحق دارند بدانند درحالی که دهها خدمتگزار، دفتردار،سرایدار ونیروی شرکتی درآموزش و پرورش پلدختر مشغول به کارهستند اما چرا برای دفتر رئیس اداره منشی «زن» بکارگرفته شده است؟

۳-مردم پلدخترحق دارند بدانندچرابه رغم اعلام ستادبحران استان،استانداردرجلسه بارؤسای بانکها ،فرماندارقبلی درمصاحبه باصداو سیما اعلام کرده اندکه اقساط تسهیلات بدهکاران بانکی در شهرستان سیل زدۀ پلدختر به مدت ۲سال امهال گردیده اما بانک های پلدخترهمچنان از مشتریان اقساط وحتی جریمۀ دیرکرد می گیرند؟

۴-مردم پلدختر حق دارند بدانند که چراسرویس های بهداشتی کانکسی اهدائی یکی ازخیران کشوربرای روستا های سیل زده درمحوطۀ شبکۀ بهداشت پلدخترمعطل مانده وتوزیع نمی شوند ؟ آیا قراراست بهره برداری تبلیغاتی ازاین امرصورت بگیرد واقدام خداپسندانۀ آن خیربه نام دیگران مصادره شود ؟

۵-مردم پلدختر حق دارند بدانند چراباگذشت ۴ماه ازسیل ۱۲ فروردین اما فاضلاب درنقاطی ازشهر به رودخانه می ریزد که موجب بروز بیماری و مشکلات اسای برای ساکنان پائین دست رودخانه می شود ؟

۶-مردم پلدختر حق دارند بدانند چرا تعدادی ازشهروندان پلدختری که منازل آنان براثرشدت بارندگی های فروردین ماه تخریب گردیده اما در محدودۀ نقاط مشخص شدۀ سیل زده نیستند فریادهای آنان برای کمک به تعمیر منازلشان خریدارندارد؟

۷-مردم پلدخترحق دارند بدانندچراچندین سال است به رغم پیگیری اعضا اما وضعیت مالی تعاونی روستائی کاوکالی با حدود ۱۰ میلیارد تومان سرمایه که درمجموع بامحاسبۀ خانواده سهامداران حدود ۵۰۰۰ نفردرآن سهیم هستند درهاله ای از ابهام قراردارد وکسی جوابگو نیست ؟ وسال های سال است علیرغم درخواست های مکرر اعضاء حسابرسی نمی شود و اموال آن ازجمله ۵۰۰۰ متر مربع زمین بدون هرگونه نظرخواهی از اعضاء به غیرواگذارشده و یا کمباین این تعاونی درشهرستان الشتر مستقر می باشد و ... ؟

۸-مردم وبویژه فرهنگیان پلدخترحق دارند بدانند بالاخره پس از حدود سه سال پیگیری، وضعیت پروندۀ قضائی تعاونی مسکن فرهنگیان با حدود سه میلیارد تومان سرمایه درچه مرحله ای است  ؟

۹-مردم پلدخترحق دارند بدانند چنانچه صحت دارد که حدود یک میلیارد تومان اقلام داروئی مورد نیاز سیل زدگان ازطرف خیرین به شبکۀ بهداشت شهرستان تحویل گردیده سرنوشت این داروها به کجا کشیده شده است ؟  

۱۰-مردم پلدخترحق دارند بدانند اعطاء تسهیلات بنیادبرکت درشهرستان سیلزدۀ پلدختر توسط فرمانداری براساس چه مکانیسمی بوده ودریافت کنندگان این تسهیلات چه کسانی بوده اند ؟

۱۱- مردم پلدخترحق دارند بدانندبا توجه با آماربالای بیکاری درشهرستان طرح های آهک هیدراته ومینی پالایشگاه چه میزان پیشرفت فیزیکی وچه تعداد اشتغالزائی داشته اند؟ وچرا درجلسات شورای اداری وکمیته های برنامه ریزی و تخصیص اعتبار وبودجه درشهرستان و استان کمتر ازاین طرح ها سخنی به میان می آید؟

۱۲-مردم پلدخترحق دارندگزارش عملکردشفاف وروشنی را ازمسئولان چندین دستگاه اجرائی شهرستان (هلال احمر،کمیتۀ امداد،شبکۀ بهداشت وآموزش وپرورش) که کمکهای ارسالی مردم از سرا سر کشوربه سیلزدگان پلدختررا توزیع کرده اند اززبان آنان بشنوند .

۱۳-مردم پلدخترحق دارند بدانند چراعلیرغم گذشت ۴ ماه ازسیل ، اما وضعیت خیابان ها ومعابرشهرهمانند یک شهر جنگ زده و بمباران شده است ؟

۱۴-مردم پلدخترحق دارند قراردادهای مناقصه ،مزایده و معاملات شهرداری شفاف وروشن به اطلاع آنان برسد تابعنوان نمونه بدانند خریداران وفروشندگان زمین های مرتبط با شهرداری چه کسانی هستند، چگونه درحالی که به گفتۀ شهردارمحترم ۱۷هکتار ازمجموعۀ فضای سبز شهربراثرسیل ۱۲فروردین از بین رفته اما مبلغ پایه مناقصه کارگران شرکتی نسبت به سال گذشته حدود یکصد میلیون تومان افزایش داده شده است؟

۱۵- مردم پلدخترکه معضل بیکاری فرزندان تحصیلکردۀ شان آنان را ازنظرمالی و روحی به شدت آزارمی دهد حق دارند بدانندطی چهارسالۀ اخیرچه تعداد نیرووبا چه مکانیزم وملاک ومعیاری درشهرداری، آموزش و پرورش ،جهاد کشاورزی، شبکۀ بهداشت دانشکدۀ پرستاری وبیمارستان تأمین اجتماعی بکارگیری شده اند ؟

۱۶-مردم پلدختر حق دارند بدانند چرا تندیس بسیج که نماد ایثارومقاومت دومین شهرشهیددادۀ کشور بود توسط شهرداری ازمیدان ورودی شهرحذف گردید وعلیرغم وعدۀ نصب مجدد اما هنوزاین نماد درمیدان بسیج نصب نشده است؟

۱۷-مردم پلدختر حق دارند بدانند چرا مرمت و تکمیل یادمان شهدای گمنام شهرپلدختر حدود ۷ سال است همچنان چشم انتظار وعده های عمل نشده است ؟

۱۸- مردم پلدخترحق دارند سؤال کنند که آیا این شهرستان ازنظردولتمردان ومسئولان مدینۀ فاضله است و مردم واقعا مشکلی ندارند که هیچگونه بازرسی دراین منطقه انجام نمی گیرد ؟ واگربازرسی هائی انجام گرفته چرا ازتأثیرات و نتایج آن بی اطلاع هستند؟

۱۹- مردم پلدختر حق داشته و دارندکه آقای کاظمی نمایندۀ آنان درمجلس شورای اسلامی نه تنها خودبه شعارها و وعده های داده شده اش درایام تبلیغات انتخاباتی عمل می کرد بلکه این خواسته ها ومطالبات قانونی و برحق مردم شهرستان را با استفاده ازابزارقانونی نظارتی مجلس به دولتمردان ومسئولان متذکر می شد.

۲۰– نکتۀ آخرآنکه با عنایت به اینکه « نمازجمعه » نهادی حکومتی وتحت نظرمقام معظم رهبری معظم انقلاب است ومعظم له می فرمایند: هنربزرگ امامان جمعه این است که مطلب مورد نیازمردم را بشناسد ،استفهام های مردم رابداند ومطرح کند،مردم متعهدبه نظام و انقلاب وهمیشه درصحنه پلدخترحق دارند انتظارداشته باشند تا این خواسته های برحق آنان ازتریبون نمازجمعه ازمسئولان مطالبه شده ومظلومیت ودادخواهی شان ازاین تریبون به سمع مقامات نظام رسانده شود.

دسته بندی: اجتماع
تبلیغ

نظرات

  • منم حق دارم
  • 14 مرداد 1398 16:40
  • 0
  باسلام ودرود
  من هم بعنوان یک شهروند حق دارم بدانم
  این همه کمک های مردمی ودولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی کجا توزیع شده اند واسنادومدارکشان راچه کسی بررسی میکند؟
  بدون شک همه ادارات ونهادها ازطرف مقامات بالادستی وخیرین کمک هایی دریافت کرده اند
  پیشنهادمیکنم مسولیین برای مردم ازهرراهی که خودشان میدانند شفاف سازی کنند تاخدای ناکرده مردم نسبت به آنها سوظن پیدانکنند هرکس درهرپست ولباس ومقامی که هست محترم می باشد ولی برای رفع سوتفاهمات این کارراانجام دهند.

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید