پنج شنبه، 3 فروردین 1402
اجتماع
شناسه خبر: 2830
  • 0

مهدی باقرپور دبیر شورای اسلامی بخش مرکزی پلدختر:

توجه به روستاهاگامی مهم درتوسعه کشورومصداق بارزعدالت اجتماعی است

دبیر شورای اسلامی بخش مرکزی پلدختر: روستائیان مظهر خوداتکائی وخودباوری بوده و توجه به این قشر مصداق بارز عدالت اجتماعی است

به گزارش بالاگریوه مهدی باقرپور دبیر شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان پلدختر به مناسبت 15 مهر روز ملی روستا قبل ازخطبه های نمازجمعۀ این هفته پلدخترسخنرانی کرد.

 

بالاگریوه متن کامل سخنان دبیر شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان پلدختر را درمعرض مطالعۀ مخاطبان قرارمی دهد.

 

درابتدای عرایضم ضمن تشکراز امام جمعۀ معزز وستادنمازجمعه که این فرصت رادراختیار بنده قرارداده اندبه نمایندگی ازشوراهای اسلامی روستا وبخش مرکزی انتصاب حجه الاسلام والمسلمین حسین زاده آملی بعنوان امام جمعه جدیدشهرستان شهید پرورو ولایتمدار پلدختر راتبریک گفته وهمچنین پانزدهم مهرماه «روز ملی روستا» را محضرهمه شما وبالاخص روستانشینان شهرستان پلدختر شادباش عرض نموده و از خداوند بزرگ برای همگان سربلندی و عزت مسئلت خواستارم.

روستائیان مظهر خوداتکائی وخودباوری بوده و دارای
امتیاز ونقش برجسته درهمراهی با انقلاب هستند

«باقرپور» روستائیان رامظهرخود اتکایی،خودکفایی وخودباوری دانست وبابیان اینکه نقش این قشرازجامعه درعرصه های مختلف خدمت رسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ازجمله در پیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی،دوران دفاع مقدس ودوران سازندگی میهن عزیزاسلامی بی بدیل بوده است،اظهارامیدواری کرددرآستانه جشن 40سالگی انقلاب اسلامی به نقش روستاوروستاییان درپیروزی و همراهی باانقلاب توجه بیشتری شود. 

 توجه ویژه به تولیدات روستائی عمل به شعار

اقتصاد مقاومتی و حمایت ازکالای ایرانی است

وی بااشاره به اینکه درکشور ماروستاها و روستانشینان درحوزه تولیدمحصولات کشاورزی ودامی کمکهای قابل توجهی به اقتصاد مملکت ارائه کرده اندیادآورشد: درواقع روستابه عنوان یک مرکزمولد بومی ،میهنی مصداق کامل عمل به شعار اقتصادمقاومتی بوده وتوجه به محصولات تولیدی این چرخه مولدهمان حمایت ازکالای ایرانی است که موردنظر رهبرمعظم انقلاب وکارگزاران نظام اسلامی است.

دبیرشورای اسلامی بخش مرکزی پلدختربایادآوری این سخن مقام معظم رهبری که "برای ایجاد اشتغال،شرایط راخیلی سخت می گیرند!روستاها احتیاج به صنایعی دارندکه متناسب با وضع زندگی روستایی است .ما دراین زمینه کوتاهی کرده‌ایم.بایدصنایع روستایی مورد توجّه قراربگیرد و امکاناتی که برای روستاها لازم است فراهم شود." اظهارداشت : این بیانات رهبرمعظم انقلاب گویای کم کاری دولتهادرعمل به وظایف قانونی خود درقبال توسعه روستایی است .

«مهدی باقرپور» بابیان اینکه توجه به روستاهاگامی مهم درتوسعه کشوراست وایجادزیرساختها به ویژه دربخش راه،مسکن،بهداشت ودرمان ،تامین آب شرب،برق،گاز،مخابرات وامنیت به اسکان روستاییان کمک خواهدکرد افزود: به طور واقعی روز به روز ازجمعیت روستا کاسته شده وروستاییان درحاشیه‌ شهرهای بزرگ ساکن می‌شوندبه شکلی که روستاهای زیادی که زمانی پررونق بوده‌اند امروزه خالی ازسکنه هستند وفقط اسمی از آنها باقی مانده است.

مهاجرت از روستا به معنی حذف یک منبع

مولد از چرخۀ تولید و اقتصادکشوراست

وی اظهارداشت: ازآنجاکه بانابودی روستاها نه تنها روستاییان که ساکنان شهرهای بزرگ هم ناچاربه تحمل آسیبهای زیادی شده‌اند،به همین دلیل لازم است که تمامی برنامه‌ریزان و مسئولان برای حل این مشکل ،توسعه متوازن روستایی که شاخه ای ازعدالت اجتماعی است را مدنظر قرار دهند.
عضو شورای اسلامی بخش مرکزی پلدختر با استناد به آمارسرشماری سال 95 که 30 هزار روستای کشور را فاقدسکنه اعلام کرده خاطرنشان کرد:این بدان معنی است که30هزارمنبع مولدپویاازچرخه اقتصاد کشور حذف شده وهزاران نفر از نیروی کار وتولیدراهی شهرهای اکثرا"مصرف گراشده اند.

نبود زیرساخت ها، مراکز و صنایع اشتغالزا، بیکاری، خشکسالی ها
وکاهش بارندگی ، نامناسب بودن راهها و بهداشت و درمان روستائی
و ترویج و تبلیغ فریبندۀ زرق و برق های زندگی شهری
از عوامل مهم مهاجرت روستائیان به شهرهاست 

« باقرپور»کمبودامکانات زیرساختی،طولانی وسخت گذربودن راه دسترسی،نزاع های محلی،بیکاری،خشکسالی،کاهش بارندگی وپایین آمدن سطح سفره آبهای زیرزمینی ،نبودسرمایه وآشنایی جوانان بازندگی شهری را ازجمله عوامل مهاجرت روستائیان به شهرعنوان کردو افزود : روستاهای خالی ازسکنه به طورمعمول برای امنیت مناطق نیز دردسرسازمی شود چراکه بعضاً تبدیل به یک محل متروکه برای افرادی می شوند که به دنبال جرائم اجتماعی هستند. 

وی بااشاره به اینکه برای توسعه روستاها نخست می بایست امکانات اولیه برای برخورداری ازیک زندگی سالم را درروستاها گسترش دهیم ،یادآورشد: وقتی روستایی بعد ازچهل سال ازانقلاب هنوز دغدغه نیازهای اولیه زندگی همچون آب،برق،گاز،تلفن،راه و بهداشت را دارد نمی‌توان انتظار داشت که همچنان در روستا بماند و به حیات و پایداری روستا کمک کند.
دبیرشورای اسلامی بخش مرکزی پلدخترباانتقادازمنت گذاری برخی مسئولان برسرروستانشینان گفت: وقتی مسئول مربوطه دائما منت ارائه این خدمات را بر سر مردم میگذارد پس زمان اجابت مطالبه نیازهای رفاهی ،اشتغال،سرگرمی وتامینی و حمایتی روستائیان کی فرا می رسد ؟

به راستی اگر فضای مجازی نبود، مسئولین روابط عمومی ادارات چه می کردند.

« باقرپور» به تبلیغات گسترده برخی متولیان امورروستانشینان درفضای مجازی گریزی زد و گفت: چرامسئول مربوطه برای طرح و اقدامی که وظیفه قانونی جایگاه مسئولیت اوست آنچنان تبلیغاتی به راه می اندازدوباسلفی و عکاسی نگارگری می کندکه انگار شق القمر کرده و اضافه بروظیفه عمل نموده است براستی اگر این فضای مجازی و این تلاش های مجاهدانه که بسیاری از آن فقط درحد عکس وچندخط پیدا وپنهان هستند ،نبود مسئولین روابط عمومی ادارات چه می کردند ؟

برای استخدام ها ی بی ضابطه ، تبعیض در واگذاری
تسهیلات و امتیازات درشهرستان چاره اندیشی شود

وی ازهمۀ مسئولان و دست اندرکاران درخواست کردبرای تبعیض های آشکار وسیاسی دربعضی استخدامهاو امتیازات مختلف ازتسهیلات بانکی واشتغالزایی گرفته تاکمک های نهادهای حمایتی چاره ای بیاندیشند زیرا به عقیدۀ این عضوشورای اسلامی بخش مرکزی پلدختر اگرمسئولی این مشکل راحل کند انصافا"تمام دیوارهای شهربرای بنرهای تقدیرش کم خواهدبود.

مهدی باقرپور بااشاره به اینکه موضوع مهم توسعه راه‌های روستایی و بهداشت ودرمان روستاییان ازجمله نیازهای اولیه و بدیهی است که هرفردروستانشین در زندگی خودبا آن روبه‌رو خواهدشداما برای روستاییان شهرستان پلدخترهمچنان حل نشده باقی مانده ،تصریح کرد:همین دلایل سبب خواهدشدتا کیفیت زندگی در روستابه شدت کاهش یافته و روستاییان را ناچار به ترک خانه وکاشانه‌شان کند .

تفاوت دیدگاه سیاسی و انتخاباتی عضو شورا یا دهیار
روستا نباید معیاری برای ارائۀ خدمت به روستا بشود

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی پلدختربا بیان اینکه نباید احداث یامرمت پل وجاده ای درگرومعیارهائی همچون تفکرسیاسی ساکنین هدف آن طرح باشد، گفت: از آنجا که ما درکشوری اسلامی وآزاد زندگی میکنیم که اختلاف دیدگاه و آزادی در انتخاب از الزامات انتخابات است و نباید معیاری برای محرومیت از ارائۀ خدمات نظام اسلامی بشود.

وی بابیان اینکه توسعه خانه‌های بهداشت وتغییرروند آنهاازحالت انفعال وروزمرگی وحضورپزشک ازحقوق اولیه روستاییان می باشد وخیلی از روستاها ازنبود مراکزبهداشتی درمانی و اورژانس جاده ای که پاسخگوی نیازهای بهداشتی ومراقبتیٍ،حداقل سرپایی آنان باشندبشدت رنج می برند.خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی سرو ته فعالیت خانه های بهداشت روستائی به تشکیل پرونده برای نوزادان خلاصه شده و ازپزشک وبرنامه های ترویجی و پیشگیری ودارو وآزمایش خبری نیست.

 بهبودکیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش فاصله

طبقاتی میان شهرنشینان و روستاییان باید در اولویت قرار گیرد

باقرپورتوجه مسولان حوزۀ روستابه معضل بیکاری جوانان درروستاها را خواستارشد و تصریح کرد: باتوجه به اینکه بسیاری ازفرزندان روستا نشینان شهرستان پلدختر درکنار سایرمشکلات با معضل بیکاری نیزدست و پنجه نرم می کنند و بایستی به آنان حق بدهیم که روستا را به فراموشی بسپرد و حاشیه‌نشینی اختیار کند.لذا بهبود کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش فاصله طبقاتی میان شهرنشینان و روستاییان باید در اولویت قرار گیرد.

پایه واساس زندگی روستایی کشاورزی ودامپروری است
ولذا بایستی ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط با داده های کشاورزی
و دامپروری درروستا دراولویت کاری مسئولان و برنامه ریزان باشد

دبیر شورای اسلامی بخش مرکزی پلدختر پایه واساس زندگی روستایی راکشاورزی ودامپروری عنوان کردو افزود:بایدبرای تقویت این بخش اقدامات لازمی همچون حمایت عملی ازکشاورز ودامدارو ایجاد صنایع تبدیلی ووابسته به کشاورزی ودامپروری درروستاهاشکل بگیردکه بسته به نوع تولیدی که هرروستایاهرمجموعه روستایی توانایی داردبه ایجادصنایع جانبی اقدام کندوبطورمثال اگردرروستایی لبنیات تولیدمی شودبایدصنایع مربوط به نگهداری،بسته‌بندی وفرآوری این نوع محصول ایجادشودیا صنایع جانبی مربوط به کشاورزی که بایدبراساس نوع تولیدکشاورزی ازنگهداری وانبارداری میوه گرفته تا صنایع تبدیلی مانندکارگاه‌های تولید مواد غذایی را درخود جای دهدنه اینکه محصولات باغی و زراعی ماهمچون منابع معدنی وطبیعی به خارج ازروستاو یاشهرستان انتقال یافته وفرصتهای شغلی فراوان را از دست بدهیم و صد البته ایجاداین صنایع باتوجه یه شرایط مالی ضعیف جامعه روستایی شهرستان وظیفه دولت بعنوان بخش حاکمیتی حمایتی حکومت می باشد.

سیاست های حمایتی –تشویقی ازکشاورزان و دامداران به بهانۀ
خصوصی سازی و حذف یارانه برخی کالای مورد نیاز روستائیان
برداشته شده و آنان را درتنگنا قرارداده است

وی اظهارداشت: متاسفانه سیاستهای حمایتی وترویجی مناسبی که درگذشته ازکشاورز ودامداردرتهیه بذر،کود وسم ،دارو ،واکسیناسیون و برنامه های ترویجی و تشویقی اجرامی شداکنون و به بهانه خصوصی سازی و حذف یارانه ،ازچرخه حمایت دولت از این قشرخارج شده و عملا تمام هزینه های پژوهش ،آزمایش و بارمالی فعالیت ازاول تا آخربرعهده کشاورزودامدار قرارداده شده است ودولت بجای حمایت تنها نظاره گر این وادی آزمون وخطا وبهره برداری دلالان شده است.

 

به جای پرداخت های سلیقه ای تسهیلات ، 

بهتر است مطالبات گندمکاران پرداخت شود 

« باقرپور» عدم پرداخت مطالبات گندم کاران شهرستان را هم بعنوان یکی از مطالبات برحق کشاورزان مطرح کرد و گفت : به راستی پرداخت مطالبات خرید تضمینی محصولات کشاورزان همچون گندم البته آن هم با وقفه طولانی مهمتراست یا پرداخت تسهیلات خارج از نوبت وتنها بامعیارسلیقه و رابطه وسیاست؟

خسارات سیل سهمگین سال 94 و بیمۀ کامل محصولات

کشاورزان درهنگام وقوع بلایای طبیعی و خشکسالی پرداخت شود.

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان پلدختربه موضوع پرداخت نشدن خسارت سیل سهمگین سال زراعی 95-94 به کشاورزی واماکن مسکونی ودامی روستاییان علیرغم قول دولت اشاره کرد و گفت : مردم همچنان منتظر پاسخ نهایی مسئولان هستند .گاها" از فیلتر بیمه شدن برای پرداخت خسارت نام برده می شود که درموضوع بیمه محصولات کشاورزی و دام به هیچ وجه بیمه جبران خسارت بیمه گر رانمیکندواین معضلی است که سالهاست مطالبه مردم می باشد چراکه بیمه تنها وتنها سودخود رامی بیندواین درحالی است که تعهدات بیمه وبیمه گردوطرفه هست وبایدبخش تامین خسارت زیان دیده نیزبه شکل کامل رعایت شود لذا انتظار می رود ضمن پرداخت خسارت زیان دیدگان بلایای طبیعی نسبت به الزام بیمه ها به انجام تعهد پرداخت کامل خسارت بیمه گر اقدام شود که این امر پیگیری جدی مسئولان ارشد شهرستان و مسئولان حوزه کشاورزی را درجهت تامین الزامات کشت وزرع ودامپروری مناسب ، تامین خسارت حادثه دیدگان بلایای طبیعی و الزام بیمه ها و بانک ها در اجرای بخشنامه های حمایتی از کشاورز ودامدار،جهت بخشش سود ،جرائم ومهلت تسهیلات برای رفاه حال مردم رامی طلبدنه اینکه بانکهای شهرستان خود را تافته جدابافته دانسته و از سیاست های حمایتی حداقلی دولت هم پیروی نکنند.

بانک ها و شرکت های بیمه با بهانه تراشی و استدلال های

غیرقانونی متقاضیان تسهیلات روستائی را دلزده وسرخورده نکنند

« باقرپور » به بهانه تراشی و استدلال های غیرمنطقی شرکت های بیمه و بانکها و بهانه قراردادن میانگین بارش استان درتخصیص خسارت تقریبا" 100درصدی خشکسالی سال گذشته و عمل نکردن به بخشنامه های حمایتی در زمینه تسهیلات اشاره کرد و گفت:درحالی که شهرستان پلدختر از هرنظرباشرایط بارندگی وآب وهوایی استان متفاوت است واین وظیفه مسئولین ارشد شهرستان همچون فرماندار و نماینده است که موضوع را باجدیت کامل وبصورت قانون دائمی به مسئولین مرکز نشین برسانندکه هرمنطقه ای شرایط ویژه خود رادارد و در موضوعی مانندکشاورزی نبایدگستره جغرافیایی یک استان را با یک چشم ببینند زیرا شرایط آب وهوایی شهرستان پلدختر متفاوت است ونیاز به مدیریت ویژه دارد.

خلاء وجودی متولی امورات روستاها علیرغم مصوبۀ
آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی کاملاً ملموس است

وی با طرح این سؤال که آیا براستی دولت عملاً اهتمامی به توسعه روستایی وتعامل سازنده با کارآفرینان روستایی دارد؟ افزود: بایدگفت مانع اصلی توسعه روستاها پراکندگی وظایف بین سازمان های متعدد است وطبق قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی مصوب آذرماه 1384مجلس شورای اسلامی،دولت می بایست لایحه تعیین متولی را به مجلس ارائه می کرد، اما متاسفانه بعد ازگذشت نزدیک به یک ونیم دهه، هنوزشکل اجرایی به خودنگرفته وکماکان روستاهای کشوربه دلیل فقدان متولی مناسب و پاسخگو دچار مشکلات عدیده ای هستند. 

مقررات دست و پا گیر وسخت گیری بانک ها

متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزائی روستائی را پشیمان می کند

دبیر شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان پلدختربا انتقاد ازموانع سرِ راه متقاضیان روستائی تسهیلات اشتغالزائی گفت: درحالی که متقاضیان تسهیلات درشهرستان ما بایستی پیش و بیش از آنکه تمرکزخود را بر روی طرح توجیهی و استفاده بهینه ازتسهیلات بگذارد دائما" در فکرجابجا کردن سنگ های عمدی جلوی پای خود باشد اما متقاضی روستایی برای گرفتن وام اشتغال زایی می بایست ازهفت خان سند منزل روستایی،سند منزل شهری ،چندضامن کارمندوآورده های چند ده میلیونی تاسفارش و تاییدفلان شخص خارج ازمجموعه تصمیم گیر و پرداخت کننده تسهیلات آن هم بدون دوره تنفس منطقی پشت سر بگذارد و آیا یک روستایی جویای شغل اگراین شرایط وضمانتهای مالی واعتباری راداشت هرگزبرای گرفتن چنین وامی اقدام می کرد ویااصلابه چنین وامی احتیاج داشت؟

« مهدی باقرپور» با اشاره به اینکه افرادی به شوراهامراجعه میکنند وازمشکلات به وجود آمده دردریافت ناموفق تسهیلاتی که شوربختانه اسمش را اشتغال وکارآفرینی گذاشته اندو انصراف خود از دریافت اینگونه تسهیلات گله میکنند یادآورشد: بایستی تدابیری اندیشیده شود تاباسخت گیری های اینچنینی موجبات نارضایتی وآزار مردم وفرارجوانان ازهمراهی با برنامه های کلان کشور فراهم نشود زیرا به همین دلایل است که برنامه های رفع معضل بیکاری درطی سالیان ودهه های گذشته عقیم مانده و نتیجه ای جزء آمارها ونمودارهای رنگارنگ نداده است وتجربه ثابت کرده باتغییرعناوین، مشکلات کلان حل نمی شوندهمان گونه که باتغییر نام صندوق مهرامام رضا به کارآفرینی وامید مشکل اشتغال حل نشد.

چرا هیچ کسی جز مقام معظم رهبری زلزلۀ گرانی، پائین آمدن شدید قدرت 

خرید مردم ، صعود پلکانی قیمت ها و سختی معیشت مردم را نمی بیند؟

وی گرانی وتورم افسارگسیخته کالاهاو اقلام موردنیاززندگی روزمره ،کسب وکار،ازدواج ،دارو وعدم نظارت دولت را ازدیگرمشکلات اقشارکم درآمد و محروم روستائی عنوان کرد و افزود: مردم دراین شرایط سخت معیشتی از مسئولین توقع نداشتند همچون تماشاچی تله تئاتری نمادین به نظاره نشسته و هیچگونه اقدام مثبت و تاثیرگذاری برای کنترل ،نظارت و جلوگیری از بالارفتن قیمت ها نداشته باشندو به راستی چرا کسی جز رهبری معظم انقلاب زلزله پائین آمدن قدرت خرید مردم و صعود پلکانی قیمت ها را بدون عینک سیاست و مصلحت نمی بیند؟

« باقرپور » آمارهاواعدادو ارقامی همچون شاخص تورم ،ضریب جینی ورشداقتصادی فقط اعدادی دانست که دردی ازمردم دوا نمیکنند زیرا هرانسان آگاهی میداند که سفره مردم به هیچ وجه با آمارهای اقتصادی دولت ومراکزآمارده همخوانی نداردهمانگونه که رهبرمعظم انقلاب چهارشنبه شب درجلسه سران قوا فرمودند: گرانی و کاهش قدرت خرید، معیشت طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است.

دبیرشورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه شایسته نیست برخی مسئولان شورا و دهیاررا رقیب یا تهدیدی درمقابل خودتصور کنند یادآورشد: برابر قوانین مربوطه از مهمترین وظایف شوراهابیان وانتقال مشکلات ومطالبات مردم به مسئولین است هرچند همکاران بنده همیشه ودر همه حال طبق قانون نانوشته عرف واخلاق قدردان خدمات ارئه شده در روستاها بوده اند.

مسئولان به جای اهتمام جهادگونه به فعالیت درفضای مجازی ،
ظرفیت انتقاد پذیری خودرا افزایش داده وطرح مطالبات مردم
از زبان شوراها را جدی بگیرند

وی شورای روستا را نمایندۀ فی سبیل الله مردم عنوان و اظهارامیدواری کرد مسئولین با ارتقاء ظرفیت انقادپذیری و صعۀ صدرخود ازنظرات آنها استقبال وبه مطالبات مردم از زبان آنان توجه کنند.

مهدی باقرپوراظهارداشت: کاش مسئولین درصدی ازاین اهتمام جهادگونه را جهت موج های پی در پی تبلیغات رسانه ای گسترده خود تحت عناوین مختلف تبریک وتسلیت، پروژه سازی و پروژه تراشیها ،بنرها وپلاکاردها ،دیدارها و جلسات وهمایش های متعدد را صرف عمل به وعده های بر زمین مانده و گفتگوی رودرو با مردم که بفرموده امام راحل ولی نعمتان انقلاب هستندکنندوبا عمل به وظایف قانونی خود موجبات خشنودی مردم و خدای مردم را فراهم آورند.زیرا اگر امروز فرصت و بسترمسئولیت و خدمتی برایشان فراهم گردیده آن خدمت ومسئولیت برای این مردم است و باید بدون تبعیض و منت و بلکه با نهایت افتخار باشد چون سکوت ونجابت و همراهی مردم علتی جزء پایبندی به بیعت با ولایت و معرفت و زمان شناسی آنان ندارد.

با قدردانی ازحمایت های حجت الاسلام و المسلمین سوری

امام جمعۀ قبلی از شوراها انتظارداریم حضرت حجت الاسلام
و المسلمین حسین زادۀ آملی حامی و یاور شوراهی اسلامی باشد

دبیر شورای اسلامی بخش مرکزی پلدختر درپایان سخنان خود باتشکر مجدد ازحجت الاسلام و المسلمین حسین زاده آملی امام جمعۀ معزز وستادنمازجمعه شهرستان بخاطر اختصاص فرصت برای بیان مسائل مربوط به حوزۀ روستائی شهرستان گفت: به رسم ادب و مهمان نوازی ،خوش استقبالی وخوش بدرقه بودن مردم شریف پلدخترتشکری هم داشته باشم ازامام جمعه سابق شهرستان حضرت حجت الاسلام و المسلمین سوری بخاطرحمایت های ایشان از شوراهای اسلامی و مواضع مردمی ،انقلابی ،شفاف ،هشداردهنده و روشنگرانۀ وی درمسائل مهم سیاسی اجتماعی شهرستان وآرزوی موفقیت برای ایشان درسنگرجدید امامت جمعه شهرستان دوره چگنی . 

دسته بندی: اجتماع
تبلیغ

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید