شنبه، 20 خرداد 1402
سیاست
شناسه خبر: 2789
 • 0

نشست اعتدالیون پلدختر به بهانۀ وحدت اصولگرایان

حزب اعتدال وتوسعه پلدختربرای یارگیری به " اصولگرائی" پناه برد / چرائی حضور 4 نمایندۀ مجلس درجلسۀ اعتدالیون پلدختر

نیمی ازنمایندگان لرستان درمجلس شورای اسلامی برای حضور درجلسۀ اعتدال وتوسعه شهرستان درپلدخترحضورپیداکردند

بالاگریوه؛ نورالدین احمدی- حدودنیمی ازنمایندگان لرستان درمجلس شورای اسلامی عصرشنبه 23تیرماه جاری بدون اطلاع قبلی و دورازچشم مردم درنشستی بااعضای حزب اعتدال وتوسعه پلدختردرمنزل یکی ازفرهنگیان شهرستان حضوریافتند.

باعنایت به وجودمعضلات ومشکلات متعدد حوزۀ انتخابیۀ لرستان وبه ویژه شهرستان پلدختر،انتظارمی رفت حضور نیمی ازمجمع نمایندگان لرستان دریک شهرستان محروم بخاطرپیگیری مسائل کلیدی استان و مشکلاتی همچون بیکاری فزاینده ،بحران آب،کارخانه ها،طرح ها وپروژه های تعطیل شده ،کمبودو نبود آب شرب ده ها روستای استان وجنوب پلدختر،استخدام های بی ضابطه و صرفا متکی بر ژن های برتر دراستان،اموال به تاراج رفتۀ مردم درمؤسسه های مالی واعتباری،پروژه های آهک هیدراته،مینی پالایشگاه،شهرک صنعتی ،بندرخشک ،پمپاژهای آب کشاورزی ، سدهای چولهول وبن لار،راه آهن دورود-خرم آباد -پلدختربه اندیمشک و صدها مطالبۀ واقعی ریزو درشت واورژانسی مردم لرستان و شهرستان پلدخترباشد،خبرحضور4 نماینده مجلس دراین شهر تاحدودی خوشحال کننده بود.

اماخوشحالی مردم وکسانی که جسته وگریخته ازاین نشست باخبرشده بودندچندساعتی دوام نداشت زیرا مشخص شدکه حضور نمایندگان محترم مذکوربرای شرکت درنشست اعضای حزب اعتدال وتوسعه (حامیان آقای کاظمی درانتخابات گذشته) و آن هم با کمال تعجب تحت نام جلسه ای برای وحدت اصولگرایان بوده است .

صاحب این قلم اعتقاد داردکه درشرایط کنونی وبا توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری هرگونه اقدام و برنامه ای که با هدف انسجام بخشی به جریان انقلابی و اصولگرائی و تلاش برای پوست اندازی وتجدید نظردر رویکردهای پیشین این جریان صورت پذیرد،قابل تحسین است،اما باتوجه به انتخاب گزینشی افرادشرکت کنندۀ نشست اخیر که اکثراً اعتدال گرایان وعده ای که درانتخابات ریاست جمهوری دوازدهم خود را اصولگرایان حامی روحانی نامیدند،و وجه مشترک همۀ آنان حمایت ازنمایندۀ شهرستان درانتخابات گذشته بوده به این نشست دعوت شده اند،بعیدبه نظرمی رسدبرنامه ریزان این جلسه هدفشان وحدت بخشیدن به"مجموعۀ جریان انقلابی واصولگرای شهرستان"بوده باشد.ولذا برای رفع این شائبه ازآقایان علاءالدین بروجردی، محمد رضا ملکشاهی راد والهیارملکشاهی نمایندگان محترم بروجرد،خرم آبادوکوهدشت انتظار می رود جهت تنویرافکارعمومی وشفافیت باموکلان خود درزمینۀ حضورشان در جلسۀ مورد اشاره  پاسخ دهند که ؛

 

1- وقتی شما درجلسه ای به میزبانی آقای کاظمی شرکت کرده ایدکه هم رسما ومکتوب کاندیدای حزب اعتدال وتوسعه بوده و هم تلاش مضاعفی برای انتصاب وحفظ فرمانداراصلاح طلب شهرستان داشته وهم دلایل محکم دیگری که ذکرآن خارج ازحوصلۀ این نوشتاراست،چه اصراری داریدبه مردم بقبولانیداین جلسه برای وحدت اصول گرایان شهرستان تشکیل گردیده؟ و آیاچنین توقعی اهانت به شعورمردم ونیروهای انقلابی دومین شهرشهیددادۀ کشور، هویزۀ ثانی (پلدختر) نیست؟

2-ضمن پوزش ازتعداد اصولگرایان حاضردراین نشست،آیا تشکیل جلسه باافرادی که درجریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته باپیش بینی احتمال برنده شدن هرکدام ازکاندیداهای ریاست جمهوری وسوء استفاده ازروزنه ها وبعضاًبی برنامگی هائی درستادمرکزی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ابلاغ ها واحکام متعددی بعنوان مسئول ستاد تبلیغاتی آقای رئیسی را اخذ و برای روزمبادا بایگانی کرده امابا درنظرگرفتن ملاحظات و احتمالاتی هرگزخودرا درستادهای آقای رئیسی آفتابی نکردند،و اکثرابه عضویت گروه تلگرامی اصولگرایان حامی روحانی درآمدند،(که انتصاب دربرخی مدیریت ها و پیشنهاد آنان برای ریاست بربعضی ادارات دردولت اعتدال گواه روشنی براین ادعاست) ،هرچندتعدادی ازعزیزان اصولگرا نیزدراین جلسه حضورداشته انداما آیامی شوداین نشست راجلسه ای درراستای وحدت اصولگرایان  تعریف کرد؟

3-آیاشما عزیزان درحوزه های انتخابیۀ خود (بروجرد،خرم آباد وکوهدشت) پروسۀ ایجادوحدت بین نیروهای اصولگرا رابه سرانجام رسانده و همۀ مشکلات مردم راحل وفصل کرده ایدکه اکنون دغدغۀ حضوردرجمع اعتدالیون پلدخترشما را به این شهرستان کشانده است؟

4-آیا ازخود پرسیده ایدکه اگرجلسۀ فوق با هدف ایجاد وحدت جریان اصولگرائی شهرستان تشکیل گردیده ،چرا ازطریق نصب بنرو پلاکارد درشهر و یا انتشاراطلاعیه درفضای مجازی به همۀ اصولگرایان و نیروهای انقلابی اطلاع رسانی نشده است ؟

 5-ازدیدگاه جناب آقای ملکشاهی رادکه سخنران اصلی این جلسه بوده و نشان به این نشان که ازضرورت تولید زالو ،عقرب و شیرفلان حیوان و راهکارهای ایجاد وحدت بین اصولگرایان صحبت کرده اند، براساس کدام سازو کار وچگونه می شود بین جریانی که درانتخابات ریاست جمهوری برای آقای روحانی ستاد تبلیغاتی تشکیل داد و درفضای مجازی گروه تلگرامی موسوم به اصولگرایان حامی روحانی ایجادکردند با جریان انقلابی و ارزشی شهرستان وحدت ایجاد کرد؟

6-آیا ازخود پرسیده اید که برنامه ریزان و شرکت کنندگان این نشست چه اتفاق مهمی را برای آینده پیش بینی کرده اندکه گویا ازاعتداگرائی چندششان می آید وتلاش می کنند ازگذشتۀ خود بیزاری بجویند ؟و به نظرشما خودِ این امردلیلی برعدم ثبات قدم سیاسی بعضی ازعزیزان تلقی نمی شود؟

7-آیا شمانمایندگان محترم ازخودپرسیده ایدکه اگرجلسۀ مذکورمربوط به اصولگرائی است چراچهره های شاخص ولائی واصولگرائی همچون بسیاری ازپاسداران بازنشسته،خانواده های معظم شاهد و ایثارگر،بسیجیان،جانبازان و فرهنگیانی که سالها هزینۀ اصولگرائی را پرداخته و متحمل شده اند و شدیداً دغدغۀ انقلابی گری و ولایتمداری و سربازی مخلصانه برای مقام معظم رهبری و ولایت دارند ،دراین جلسه حضور ندارند؟

8-راستی هیچ ازخود پرسیده اید که اگر واقعا درشرایط کنونی هدف از تشکیل این جلسه "وحدت" بوده است، آیا این وحدت را حولِ محورترجیح مطالبات ومنویات رهبرانقلاب درخصوص وضعیت نامطلوب اقتصادی کشورو معیشت مردم ،افزایش بی رویۀ قیمت ها،رکودکمرشکن ،راهکارهای حفظ وتداوم انقلاب، اولویت ها ومطالبات عموم مردم و رشدو توسعۀ همه جانبۀ شهرستان برمنافع شخصی،باندی ،دودمانی و گروه بازی های وحدت شکن دنبال می کنیم یااینکه همه بایدمتحد شوندتادرانتخابات آینده فلان نتیجۀ موردنظر اعتدالیون حاصل شود ؟

9-اصلا آیاشما عزیزان که سختی راه رابرای حضور درجمع اعتدالیون پلدخترمتحمل شده اید فکرکرده ایدکه توصیه و دعوت به وحدت ازطرف نمایندگانی که موافق قراردادهائی همچون FATF ویا حامی و نظاره گر تصویب 20 دقیقه ای برجام بوده اند درمیان جریان اصیل اصول گرائی و انقلابی استان و شهرستان خریداری ندارد؟

10- آیاشمانمایندگان محترم شرکت کننده در این نشست قبول داریدکه باتوجه به پویائی و ریکاوری هائی که طی سال های اخیر درنسل نو اندیش وجوان همۀ جریان های سیاسی به ویژه جریان انقلابی شهرستان و استان صورت گرفته وبه بلوغ و رشد سیاسی و فکری قابل تحسین رسیده اند دیگر نمی پذیرند که ورژن های قدیمی و به روز نشده ای که هنوزمانند30 سال پیش فکرمی کنند وخود درمیان نگرشهای سیاسی پادرهوا بوده و دربزنگاههای مختلف براساس منافع شخصی تغییرجهت می دهند برای زندگی و منش سیاسی جوانان آگاه و نسل جدید تصمیم بگیرند ؟

خلاصۀ کلام

 

با عنایت به اینکه این نوشتار راجریان های ارزشی و انقلابی که دغدغۀ وحدت و انسجام و برادری دارند ،مشاهده و مطالعه می کنند،صاحب این قلم لازم می داندنکاتی را درزمینۀ آسیب شناسی جریان اصیل انقلابی یادآوری نماید:

الف) جریان انقلابی زمانی به وحدت و انسجام اثربخش خواهدرسید که بامنفعت طلبان، ابن الوقت ها،همه فن حریفان ومدعیان منفعلی که هیچگاه درمواقع حساس وضرورت موضع شفاف وانقلابی نداشته و دربرابرهجمۀ نظامی،فرهنگی و رسانه ای ومجازی به کشور،انقلاب،ولایت،رهبری وارزش هاسکوت می کنند وحتی ازهماهنگ کردن اهل خانوادۀ خود برای اتخاذ یک تصمیم واحدسیاسی عاجزبوده و صرفا درروزهای پیروزی و تقسیم غنائم سرو کلۀ شان پیدا شده و به یکباره قیم جریان انقلابی می شوندمرزبندی شفاف داشته باشد.

ب) جریان انقلابی بایستی با تجدید نظردرعملکردهای گذشته و پوست اندازی خود این حقیقت انکارناپذیررا بپذیرد که جوانان و نوجوانان مؤمن بسیاری درشهرودیارشان زندگی می کنندکه به آنچنان رشد و بلوغ سیاسی ،انقلابی وفکری رسیده اند که نسبت به بسیاری ازمسائل کیلومترهابامدعیانی که افکارو اندیشه های 30سال پیش خود رابه روزرسانی نکرده وهمچنان دردهۀ اول انقلاب بسرمی برند،جلوتر بوده اماراهی به محافل بستۀ ی آنان ندارند.گریزی نیست جز اینکه با این جوانان ارتباط تنگاتنگ داشته و به دیدگاههای آنان توجه نمایند.

ج) به عقیدۀ صاحب این قلم ازمهم ترین آفات وحدت ویکپارچگی جریان انقلابی دردوسه دهۀ گذشته آن بوده که برخی"خودخوّاص پندار"هادرزمان موفقیت وحاکمیت اصولگرایان بازدن نقاب اصولگرائی برچهرۀ خود ازنردبان این جریان ارزشی بالارفته ونان و مسئولیت اصولگرائی رامیل کرده انداماهرگاه هوا گرگ ومیش گردیده عقبۀ جریان انقلابی راخالی کرده و به راه دیگری رفته اند،و تاریخ انقلاب گواه است که چنین افرادی دردورۀ حاکمیت جریان های غیراصولگراتحمل سقوط ازکرسی مدیریتی وبرخی "مناصب نان و آب دار"برایشان ناگوارمی نمایدوبه بهای رسیدن به نام ونانی باچرخشی نجومی به لباس و قالب جریان سیاسی حاکم درآمده وعدم پایبندی خود را به مرامنامۀ جریان ارزشی وانقلابی آشکارمی نمایند،و لذا جریان انقلابی بایستی بدون هرگونه مسامحه و محافظه کاری دامن خودرا از وجود چنین عناصری پاک نماید.

د) جریان انقلابی درهر شهرستان بایستی با تأمل درگذشته وشناخت عواملی که باعث تفرقه وجدائی نیروهای این جریان شده اندازحمایت واطاعت کورکورانه ازهرکاندیدای خودخوانده پرهیزنموده واجازه ندهد افرادی بدون توجه به نظرات قاطبۀ جریان انقلابی خودرا کاندیدای این تفکر معرفی کرده و توقع داشته باشدجریان انقلابی الزاماً و ناگزیربه حمایت از آنها برخیزند.

ذ) افراد و نیروهائی که درمرکز استان خودرا درقامت لیدرهای جریان اصولگرائی فرض می کنند و شناخت دقیق و کاملی از فعالیت و عملکرد و مواضع جریان های سیاسی شهرستان ها ندارند، از اتخاذ تصمیم های کارشناسی نشده به جای شهرستان ها پرهیزنموده و اجازه دهند نیروهای خودشهرستان ها برای امرمهمی مانند معرفی کاندیدای جریان انقلابی تصمیم بگیرند.

س) پیشنهاد نگارنده آن است که جریان انقلابی درهرشهرستان با تشکیل شورائی مرکب ازمجموعۀ نیروهای صاحب نظرو شاخص جریان انقلابی وحامیان همۀ کاندیداهای اصولگرائی درادوارگذشته و تعریف شاخصهائی که مهم ترین آنها بایستی داشتن مواضع شفاف ولایتمداری و انقلابی گری باشد، همۀ افرادی که خودرا درقامت کاندیدای جریان انقلابی تصورمی کنندرا بااین شاخصه ها تطبیق داده ونزدیکترین گزینه به آرمان های حضرت امام، انقلاب و ولایت که البته دارای توانمندی ودیگرشاخصه های موردنظرباشد،بعنوان کاندیدای جریان انقلابی درهرشهرستان معرفی نماید بدینگونه که کاندیدای جریان انقلابی هرشهرستان خروجی تصمیم شورای نیروهای انقلابی و ارزشی باشد.

درپایان ضمن اعلام اینکه بالاگریوه ازنظرات، دیدگاهها،جوابیه و انتقادات صاحب نظران به این نوشتاراستقبال کرده ودربخش نظرات درذیل همین مطلب اقدام به انتشارآن خواهدکرد،ازنمایندگان محترمی که درنشست (جلسۀ) مورد نظر حضورپیداکرده اند بخاطرصراحت این قلم پوزش طلبیده و ازخداوندبزرگ برای آنان سلامت و سربلندی طلب می کنیم.

دسته بندی: سیاست
تبلیغ

نظرات

  • احمدی مدیرمسئول
  • 1 شهریور 1397 12:05
  • 0
  مخاطب گرامی ، بانام "بازوند" و آی پی 218210568
  باسلام وتشکربابت ارسال دیدگاه دردمندانۀ حضرتعالی که ذیل مطلب « حزب اعتدال و توسعه پلدختر برای یارگیری ....» جهت انتشاردربالاگریوه ارسال کرده اید،
  باعنایت به اینکه درمتن دیدگاه شما چند بار نام یکی ازنهادهای حکومتی (هرچندبه عملکرد زیر مجموعۀ آن دراستان انتقاد وارد است) مطرح گردیده که انتشار آن یقیناً مورد بهره برداری دشمنان نظام و انقلاب اسلامی قرارخواهدگرفت وبا توجه به اینکه اینجانب خود را ازآن نهادمورد تأئیدحضرت امام و مقام معظم رهبری جدا ندانسته وسالها افتخارهمکاری با آنان داشته ام، از انتشار مطلب دلسوزانه ،واقعی و جگرسوز حضرتعالی معذور و امیدوارم فرصتی پیش آید تا در این زمینه حضوری یا خصوصی تبادل نظر داشته باشیم.
  • ناشناس۱
  • 4 مرداد 1397 12:28
  • 0
  با سلام
  نماینده کوهدشت که مشخص نیست اصولگرا اصلاح طلب یا اعتدال 
  شهرستان کوهدشت برای هر جریانی افراد دلسوز بسیاری دارد مثل جریان اصلاح طلبی اقایان .... و اصولگرایان هم افرادی همچون ...... 
  این ملکشاهی ما  دودستی تقدیمش میکنیم به مردم شریف پلدختر ظاهرا ایشون علاقمند به شما هستند وگرنه کوهدشت رومشگان با این همه مشکل نمایندش چکار میکنه تو این جلسات اینقدر وقت خالی دارند!!!
  البته بعدا قطعا پشیمان خواهید شد وقتی اجازه نخواهد داد یک نیرو از شما رشد کند.
  • بسیجی
  • 25 تیر 1397 21:56
  • 0
  باتشکرازبرادراحمدی بابت مطلبشان
  به اعتقادبنده؛
  1-نمایندگان محترم خرم آباد؛کوهدشت وبروجرددرجریان سلیقه سیاسی مهمانان نبوده اندواحساس میکردنددریک جمع اصولگرایی حضورپیداکرده اندوقطعا"قبل ازنشست چنین جاافتاده است
  2-چون نمایندگان محترم سرشان خلوت است وفرصت دارندجهت تنوع وتفریح هم که شده به مناطق دیگرسفرکنند
  3-برخی دیگرازنمایندگان نیزبرای خودشان بیلان کاری درست میکنندومثلا"چندنشست برای تقویت اصولگرایان گرفته اندوچنین شدوچنان شد
  4-ضمن احترام به برخی ازمحدوداصولگرایان که دانسته یاندانسته حضورداشته اندسوال اینجاست که نیروههای 50-50وخاکستری بیشترین ضربه رابه جریانات زده اند
  5-تعدادی از نیروهای اصولگرای حامی نماینده فعلی نیزچون ازماهیت و نوع مهمانان واهداف وحدت شکن نشست مطلع شدندبه احترام سایردوستان اصولگراحضورپیدانکردند.
  6- اصولگرایان طی سالهالی اخیربیشترین ضربه رادیدند
  -یکی ازفنون نمایندگان اینست که انتصابات وحمایتهای اصلاح طلبانه واعتدالی انجام میدهندوهرازچندگاهی نشستی باعنوان اصولگرایی برگزارمیکنندبرای فرافکنی عملکردخودشان
  7-یکی ازگلایه هاوانتقادات ازنماینده قبلی هم این بودکه اصولگرایان رقیب خودش راتضعیف واراصلاح طلبان دربدنه مدیریتی حمایت میکردوهمانها او را درانتخابات رها کردند.
  • حسام الدین
  • 25 تیر 1397 16:35
  • 0
  باسلام وخسته نباشیدخدمت برادر ارزشی جناب احمدی
  تشکرویژه بابت تحلیل نشست محفلی واطلاع رسانی تون وهمچنین بیان مشکلات عدیده مردم استان لزستان وخصوصا حوزه انتخابیه پلدختر!
  معتقدم آمدن3نماینده مردم محترم کوهدشت ؛خرم آباد وبروجرد به شهرپلدختر اتفاق ویژه ای نیست کما اینکه طی یکی دو سال اخیر در شهرهای دیگر همین اتفاق افتاده وبه شکل های دیگری این جلسات برگزار شده....
  در این مدت که اینگونه جلسات برگزار شده اگر به روند استخدام هادر شهرهای استان توجه شود تاحدودی پشت پرده اینگونه جلسات هویدا وآشکارخواهد شد ....استخدام شهروندان ویژه پلدختر در خرم آباد؛کوهدشت...وبالعکس ویاتقسیم قدرت مدیریت ادارات استان در بین خود...
  امااینکه عده ای تحت عنوان اصولگرایی در پلدختر جمع شده وسخنران جلسه از خرم آباد بوده بخودی خود خاطرات دهه شصت به ذهن انسان خطور کرده که در آن ایام افرادی در خرم آباد برای شهر های کوچک مثل پلدختر تصمیم گیری میکردند ومتاسفانه همین تصمیمات باعث عقب افتادگی تاریخی پلدختر ازنظر مدیریتی شد تاجایی که برای کاندیداتوری مجلس دست به دامان فلان شهر از استان دیگر میشدیم...
  در طی سال های دهه 80شاهد رشد ونمو جوانان انقلابی وپرشور شهرستان در سطوح علمی وسیاسی استان وکشور بودیم که متاسفانه همان جریان تمامت خواه پوسیده ومنفعت طلب که به تناسب زمان رنگ عوض کرده وصرفا بدنبال زر وزور وثروت بودند در سالیان اخیر دستشان از قدرت کوتاه بوده با بازشدن روزنه ای بدنبال احیا خود تحت عنوان اصولگرایی هستند....اما زهی خیال باطل
  مهمترین مشکل آقایان عدم اعتماد به جوانان ومردمی است  که خود را قیم آنان میدانند....
  اما گردانندگان ایگونه نشست های محفلی بدانند که در محاسباتشان سخت در اشتباهندچراکه جوانان انقلابی و مردم ولایتمدار شهرستان در لحظه وزمان موعود فارغ از همه این گردو غبارهای چندروزه  صرفا نگاهشان به اشاره امام ورهبر عزیزمان می باشد وتصمیم درست را اتخاذ خواهند نمود.
  • همدان
  • 25 تیر 1397 10:59
  • 0
  باسلام عرض پوزش ازتمام خانواده های شهدا دراین چند سال که مجلس دهم شکل گرفته فرزندان شهدا، براداران شهدا خانواده شاهد، ایثارگران، جانبازان واسرای هشت سال دفاع مقدس بیشترین بی حرمتی وکم توجهی رادرشهرستان واستان وحتی کشور دیده اند فکرانقلابی دراین مدت خانه نشین شده است واشرافی گری را جایگزین کرده اند اگر پسرفلان پولدارباشی یا فلان طایفه باشی حتماپذیرفته میشوی وگرنه .....
  • عضوخانواده شهدا
  • 25 تیر 1397 09:07
  • 0
  باسلام خدمت جناب آقای احمدی
  درخصوص مطلب فوق بی نهایت ازشماسپاسگزاریم
  لازم میدانم ازنمایندگان استان که بصورت مخفیانه درشهرشهیدان بی ادعاحاضرشدندوتنهادغدغه آنها لگدمال کردن جریان انقلابی وپیرورهبری بودگلایه کنم
  ای کاش نماینده پلدختربجای رایزنی وگماشتن رئیس ستاد....یک درصدبه فکرخانواده شهداکه میراث داران انقلاب هستندمی بود
  • دوست
  • 25 تیر 1397 08:58
  • 0
  جناب اقای احمدی مدیریت سایت وزین بالاگریوه
  با سلام و احترام و سپاس از مطلب ارزشمند شما
  از جنابعالی خواهشمند است جذب نیروهای شرکتی در ادرات و نهادهای شهر پلدختر رو مورد بررسی قرار دهید.فرق ما با فرزند فلان مدیر سابق، دختر مدیر اداره، اقوام اقای و .... چیه که اونا باید به عنوان نیروی شرکتی جذب بشن و ما در به در دنبال کار بگردیم. مردم ما انقلاب کردند که خان و رعیتی برداشته بشه، عدالت اجتماعی برقرار بشه
  تو رو خدا این مهم رو بررسی کنید
  چرا شما که بلندگوی پابرهنگان هستید سکوت کرده اید
  • مهدی (واشیان)
  • 25 تیر 1397 08:54
  • 0
  با عرض سلام خدمت جناب آقای احمدی و مخاطبین فهیم بالاگریوه
  ضمن تشکر از مطالب ارزشمند بیان شده
  باید به این نکته توجه کرد که این گونه حرکت ها نتیجه ای جز تفرقه بیشتر بین جریان های اصیل ونفرت عمومی از این حرکت های بزک کرده ندارد ونخواهد داشت.
  • مهدی
  • 25 تیر 1397 05:34
  • 0
  سلام علیکم
  به نظر بنده فرقِ برخی نمایندگان فعلی مجلس با نمایندگان قبل از انقلاب نباید فقط در یک پیراهن یقه دیپلمات خلاصه شود.
  بنده وجه اشتراکات فراوانی را بین برخی از اینها و نمایندگان قبل از انقلاب می بینم:
  1) مصالح خود را بر مصالح مردم ترجیح می دهند.
  2) برای نگهداری صندلی خود دست به کارهای بسیاری می زنند که با وظایف نمایندگی و منافع مردم منافات دارد.
  3) برای اقوام خود امتیاز ویژه قائل هستند.
  4) برای به دست آوردن دل افرادی که روی کار هستند از منافع مردم شهر خود چشم پوشی می کنند.
  5) با مؤمنین شهر خود رابطه خوبی نداشته بلکه رفقای گرمابه و گلستانشان افرادی هستند که از جهت اقتصادی و یا سیاسی. درجهت منافع آنان باشد.
  6) ثبات سیاسی ندارند و مردم خود را فریب می دهند.
  7) گاهی برای خود دست به تبلیغات دروغین می زنند که خودشان هم آن تبلیغات را قبول ندارند.
  8) چون قوای کشورتحت زعامت ولایت فقیه هستند اینان خود را مرید و پیرو ولایت نشان می دهند.
  * نکته: فرق نماینده مجلس درنظام جمهوری اسلامی با نمایندۀ قبل از انقلاب بایستی در عمل به منویات رهبری نظام و خدمت به مردمی باشد که بنابه فرمودۀ حضرت امام هرچی داریم ازآنان است .
  (از جناب احمدی به خاطر مطلب خوب و منصفانه شان سپاسگزارم)
  • معصوم
  • 25 تیر 1397 02:28
  • 0
  کاش ادراره امور کشوری مدتی هم دست پابرهنگان بود
  کاش مدتی امتحانی اداره امور کشور دست پابرهنگان بود..
  • Amir
  • 25 تیر 1397 02:24
  • 0
  باسلام وعرض خسته نباشیدخدمت همه مخاطبان سایت وکانال وزین ارزشی بالاگریوه بخصوص مدیرمسؤل بسیجی این سایت جناب آقای احمدی 
  مطلب شماراچندبارخواندم بجزواقعیت چیز دیگری ندیدم این عزیزان میبایست باتمام وجود اینگونه نقدهارابپذیرندچون حرف دل ما جوانان بیکارومظلوم پلدخترولرستان رازده اید 
  • سجاد
  • 25 تیر 1397 01:58
  • 0
  با سلام و عرض ادب خدمت جناب حاج نورالدین احمدی و مخاطبین محترم سایت بالاگریوه.
  جا داره تشکر ویژه داشته باشیم ازجناب احمدی که واقعا فردی انقلابی ارزشی و متدین هستند.
  انصافا ایشان مطالبشان همیشه صحیح و صواب بوده و حرف دل افراد دلسوز و پابند به نظام و انقلاب رو انعکاس میدهند.

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید