پنج شنبه، 30 شهریور 1402
سیاست
شناسه خبر: 1886
 • 0

نامه انتقادی یکی ازمخاطبان بالاگریوه به مواضع و نوشته های عباس دارائی دربلوطستان

دبیرِخبرِ بلوطستان ! اَینَ تَذهَبون ؟

یکی ازمخاطبان پایگاه اطلاع رسانی بالاگریوه بانام « مردم شناس » درارتباط بامطالب انعکاس یافته درپایگاه بلوطستان به قلم آقای عباس دارائی مطلبی باعنوان « دبیرخبربلوطستان ،این تذهبون» ارسال کرده است که ضمن احترام به آقای عباس دارائی به شرح زیر تقدیم مخاطبان می گردد.

یکی ازمخاطبان پایگاه اطلاع رسانی بالاگریوه  بانام « مردم شناس » درارتباط با مطالب انعکاس یافته درپایگاه بلوطستان به قلم آقای « عباس دارائی » مطلبی با عنـوان « دبیرخبربلوطستان،این تذهبون» ارسال کرده است که ضمن احترام به آقای عباس دارائی به شرح زیر تقدیم مخاطبان می گردد.


دبیرِخبرِبلوطستان ! اَینَ تَذهَبون  ؟


جناب آقای عباس دارائی !
باسلام نظربه اینکه احتمال می دادم همچون بسیاری ازکامنت هائی که پیش ازاین نوشته درانتقاد ازبرخی مطالب شما ارسال کرده ام ازانعکاس این انتقاد هم خودداری کنیدصلاح رادرآن دیدم که انتقاد خود نسبت به نوشته ها و مواضع سیاسی و اجتماعی جنابعالی را برای « بالاگریوه » ارسال نمایم.

امیدوارم از توضیحات مستند ایجانب دلزده نگردید.


الف - آقای دارائی باتوجه به اینکه مسیرحرکتی سیاسی نامشخص و مبهمی دارید،مدتهابودمی خواستم ازشماسوال کنم بالاخره خط مشی سیاسی شما چیست؟به کدام جریان سیاسی مملکت پایبند هستید؟کدام جریان سیاسی درشهرستان و استان را قبول دارید؟


ب - آقای دارائی شماکه زیرکانه بابکارگیری کلمات و نوعی ادبیات وانمود می کنید احترام جایگاههای خاص و ازجمله امام جمعه را حفظ می کنید امادرارتباط با انتشار مطلبی به ظاهر به قلم کاربری با نام « مالگه » دربلوطستان اتهامات و ناسزاهائی رابه امام جمعه ولائی و معززشهرستان یعنی حضرت حجت الاسلام و المسلمین سوری نسبت داده ایدکه جوابگوئی به آنهاصحت و سقم علاقه جنابعالی به نمازو امام جمعه را مشخص می کندو البته مستحضرباشیدکه پیگیری هرکدام از این اتهامات ازطریق دستگاه قضائی عواقب بسیار سنگینی برای حضرتعالی دربرخواهدداشت.

-درنوشته منتشرشده بوسیله جنابعالی امام جمعه شهرستان به «گرم کردن تنور تجمع و اعتراض» متهم شده است


-درمطلب منتشرشده بوسیله شما امام جمعه معزز شهرستان به « شبهه افکنی » متهم شده است


-درمطلب منتشرشده شما امام جمعه شهرستان به « تشویش اذهان عمومی» متهم شده است


-درمطلب جنابعالی امام جمعه به « بی اطلاعی ازسازوکار انتخاباتی« متهم شده است


-درآن نوشته خودرادرجایگاهی فرض کرده ایدکه امام جمعه فاضل ودانشمندشهرستان را ارشادنموده و ایشان رابه آیه شریفه ولاتقف مالیس لک ...حواله داده اید


-دراین مطلب امام جمعه شهرستان را به « بهتان زدن به مجریان انتخابات » متهم کرده اید


-درمطلب مورداشاره امام جمعه را به «ساقط شدن ازشرط عدالت و امامت جمعه و.... »  متهم کرده اید


- درآن مرقومه خود را درجایگاهی تصورکرده ایدکه به امام جمعه تذکردهیدتا درنمازجمعه های آینده ازمردم عذرخواهی نموده و ازخود رفع اتهام نماید

 

-آیا هیچ تصور کرده اید که انتساب هرکدام از این اهانت ها درمحکمه قضائی چه حکمی دارد ؟

         
آقای دارائی !
مسائل فراوان دیگری درخصوص :

-دلیل جدائی و فاصله گرفتن نیروهای سیاسی وبرخی طوایف ازدکتر کائیدی

-حضورموثرشما درجلسات انتخاباتی وتصمیم گیری اکثرکاندیداها

-دلیل جدائی مدیران منتسب به کائیدی ازایشان وحضورآنان درستادهای دیگر کاندیداها ازجمله آقایان دکترچراغی وکاظمی

-کامنتهای اهانت آمیزوجهت دار ذیل بسیاری ازمطالب شمانسبت به اشخاص وجریانهای سیاسی شهرستان

- حضورمعناداریکشنبه پس ازانتخابات جنابعالی درراهروها وسالن انتظارمجلس شورای اسلامی

و

صدها مطلب دیگروجودداردکه طرح این موارد رابه فرصتی دیگرموکول می کنیم.   

                                                                                        « مردم شناس »

دسته بندی: سیاست
تبلیغ

نظرات

  • امیرعلی
  • 19 اسفند 1394 14:38
  • 0
  باسلام جناب احمدی مدیرسایت ارزشی بالاگریوه؛
  حقیرچندکامنت در ارتباط با مطلب فوق برای بلوطستان ارسال کردم امامتأسفانه بدلایلی که براینجانب نیزپوشیده نیست منتشر نشدند ناچارا یکی از آن کامنت ها راجهت درج در سایت وزین بالاگریوه به شرح زیر به حضورتان ارسال می کنم ، امیدوارم درراستای تنویر افکار عمومی فعال گردد؛تشکر
  آقای دارایی،
  متاسفانه علیرغم ادعای انتقادپذیری وژست روشنفکری شماکامنتی در رابطه با متن مجعولی تحت عنوان "مالگه" دربلوطستان و جوابیه آن درسایت بالاگریوه جهت قضاوت افکارعمومی برای شما ارسال کردیم که نه کامنت رافعال کردید ونه جوابیه سایت بالاگریوه رادرج نمودید؛استنباط اینجانب آن است که جنابعالی به سمت جریانی متمایل شده اید،شایدچندصباحی از این طریق .....
  لذا خواستم به اطلاع شما برسانم که ناچاریم علیرغم میل باطنی انتقادات به شما و نوشته هایتان رامانند مقاله « دبیرخبر بلوطستان این تذهبون » برای دیگر پایگاههای خبری بفرستیم
  • محمودوند
  • 19 اسفند 1394 06:26
  • 0
  خیلی جالبه این آقای مردم شناس با زبان بی زبانی گفته عامل اصلی فاصله گرفتن آن چند مدیر کائیدی و پیوستن آنها به ستاد کاظمی و همچنین دلیل ناراحتی و جداشدن فریدونی ها و خیلی از طایفه آبسری همین آقا بوده
  • همکار خبرنگار
  • 18 اسفند 1394 23:55
  • 1
  این اصل مطلب آقای دارایی در سایت بلوطستان هست:............
  =====
  بالاگریوه : با تشکر از جنابعالی متن کامل این مطلب بدون نقطه چین موجود است
  • کریمی
  • 18 اسفند 1394 17:47
  • 0
  آقای احمدی، پیا هائی چی خوت وا که زونیاش رکو نزنن ، ای آقا هی فوری خیلی ده حرفیاشن پس گرت  نقطه چین نیا و جاشو ، پیا هائی پیایا جبهه
  • ساکن چشمه کبود
  • 18 اسفند 1394 15:52
  • 0
  ازفرماندارپلدخترکه گفته این انتخابات سالمترین انتخابات بودیک سوال دارم .
  آیا بیشتر از 21 روستا و ازجمله روستای ماکه صندوق اخذرأی به آنجانیامده تعرفه های اختصاص داده شده به این روستاها به مخزن برگشته یا اینکه تحویل.....
  • مهرابی
  • 18 اسفند 1394 14:21
  • 0
  بایست چهره و نام اینگونه افرادکه بیشتر دنبال تشویش اذهان عمومی هستندمطرح شده و از دستگاه امنیتی خواستار برخوردبامسئولین سایت بلوطستان که دنبال درست کردن حاشیه برای مردم و مسئولین هستندمی باشیم
  • تولد دوباره
  • 18 اسفند 1394 12:33
  • 1
   کاشکی امام جمعه محترم و مسیولین امنیتی با اینگونه سایت های تفرقه انداز و گردانندگان آنها برخورد جدی داشته تااینگونه مسائل پیش نیاد. جایگاه هرشخص حقیقی وحقوقی بایست حرمتش حفظ شود
  • طلبه
  • 18 اسفند 1394 11:42
  • 1
  آقای احمدی باسلام
  عباس دارائی به خیال خود زرنگی کرده وبعد ازانتشار این مطلب دربالاگریوه به جای تمامی اهانت هائی که درآن مقاله به امام جمعه معززشهرستان کرده بودنقطه چین گذاشته و فکرمی کندکه مطلب اصلی و قبلی او توسط مسئولان کپی برداری نشده است ! واقعا چرا بایداول یه کاری بکنی که بعدمجبور بشی پاک کنی و نقطه چین بگذاری ؟؟
  • برومند
  • 18 اسفند 1394 09:54
  • 1
  احسنت جای دارایی باشم دیگه از این گنده گویی ها نمیکنم البته کاش پیگیر بشن حساب زندگی دستش بیاد
  • دانشجو
  • 17 اسفند 1394 22:22
  • 0
  درود بربالاگریوه
  • رفیعی
  • 17 اسفند 1394 18:53
  • 0
  باسلام و تشکر فراوان از آقای احمدی مدیرسایت بالاگریوه . انتظار می رود دادستان محترم واصولگرای شهرستان بعنوان مدعی العموم دربرابر این همه اتهام نسبت به امام جمعه محترم پلدختر واکنش نشان بدهد . حتی اگر او خود با بزرگواری و خویشتنداری شکایتی دردادگاه مطرح نکند .
  • دین محمدی
  • 17 اسفند 1394 16:14
  • 0
  ایشان بادرج بیانیه ویاتوهین نامه یک جریان خاص تحت عنوان رسالت رسانه قصدبه چالش کشیدن امام جمعه محترم رو داردوبااینکار به جایگاه رفیع نمازجمعه جسارت نموده وبایدپاسخگوی رفتارخوددر مراجع قضایی وذیصلاح باشد
  • بیدارگر
  • 17 اسفند 1394 15:51
  • 0
  دقیقاآقای ....یکی از کسانی بود که درقضیه جداشدن طایفه بزرگ آبسری،وطایفه بزرگ کائیدبعلت عملکردناثوابش در سه سال گذشته از جناب دکترکائیدی مقصراصلی بوده والان هم تصورمیکندتحت عنوان رسانه بادرج کامنت های یک آدم معلوم الحال بانام مجعول"مالگه"که اتفاقا کارمند.......شهرستان بوده وازخیلی جهات باهم وجه اشتراک دارند میتواند چندصباحی هم از این طریق ارتزاق نماید...امازهی خیال باطل

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید