صفحه نخست | کرمرضا جودکی سرپرست شبکۀ بهداشت و درمان شهرستان رومشکان شد

کرمرضا جودکی سرپرست شبکۀ بهداشت و درمان شهرستان رومشکان شد

با حکم دکتر بهرام دلفان ، آقای کرم رضا جودکی بعنوان سرپرست شبکۀ بهداشت و درمان شهرستان رومشکان منصوب شد.

 

به گزارش گروه سلامت بالاگریوه « جودکی »  ۶ سال معاون شبکۀ بهداشت شهرستان پلدختر ،عضویت در هیأت مدیرۀ جامعۀ آزمایشگاهیان بالینی لرستان و دبیراجرائی جامعۀ آزمایشگاهیان کشور دراستانهای غرب بالینی لرستان و دبیر اجرائی آزمایشگاه های بالینی غرب کشور را درکارنامۀ خود دارد.

 

وی همچنین درانتخابات سیزدهمین دورۀ ریاست جمهوری مسئول ستادمهندسین دکتر رئیسی در لرستان ،جانشین قرارگاه مرکزی ستادهای رئیسی در شهرستان پلدختر و مسئول ستاد سلامت دکتر رئیسی در پلدختر بوده است.

12-06-1401, 11:37
بازگشت