صفحه نخست | گزارش تصویری هیأت عزاداران سیدالشهداء پلدختر- عاشورای 97

گزارش تصویری هیأت عزاداران سیدالشهداء پلدختر- عاشورای 97

بالاگریوه  -گزارش تصویری هیأت عزاداران سیدالشهداء پلدختر ازدریچۀ دوربین بالاگریوه - عاشورای سال 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-06-1397, 23:14
بازگشت