پنج شنبه، 3 فروردین 1402

با تأکیدبر ضرورت ایجاد طرح و پروژه های اشتغالزا دراین شهرستان؛

دبیرمجمع مطالبه گران شهرستان پلدختر به بنیاد برکت و بنیاد علوی نامه نوشت

دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان پلدختر با ارسال نامه ای مشترک به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و بنیادعلوی برای ایجادطرح و پروژه های اشتغالزا در این شهرستان از این دو بازوی محرومیت زدائی کشور استمدادطلبید. ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0

دراجابت درخواست نمایندۀ ولی فقیه درلرستان؛

جهادکشاورزی، کمیتۀ امداد و بنیاد برکت آمار پروژه ها و میزان اشتغال ایجادشده درپلدختر را اعلام کنند

جهادکشاورزی، کمیتۀ امداد و بنیاد برکت در شهرستان پلدختر ؛آمار پروژه ها و میزان اشتغال ایجادشده با چند صدمیلیارد تسهیلات و اعتبارات اختصاص داده شده به شهرستان را اعلام کنند ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0

اختصاصی بالاگریوه

خیرمقدمی ازجنس تلنگربه سرپرست جدیدفرمانداری پلدختر/عوامل مؤثربر کسادی بازار انتخابات درشهرستان

مردم شهرستان پلدختر توقع دارند مدیریت سیاسی جدید شهرستان حرف و مطالبۀ آنان را بشنود.تا انشا الله شورو نشاط انتخاباتی درشهرستان مضاعف ،مشهود و ملموس گردد. ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 2

باهدف رفع محرومیت و بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان :

بنیاد برکت ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تسهیلات درپلدختر پرداخت کرده است

بنیاد برکت با هدف رفع محرومیت و بیکاری از آذرماه ۱۳۹۷تاپایان اسفندماه سال گذشته ۱۵۰میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زائی در پلدختر پرداخت کرده است  ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 5