تاريخ: 00/02/07 - 12:37 - گروه: اجتماع - شناسه: 2982
صلاحیت ۴۹نفز ازداوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی پلدختر ،معمولان و سراب حمام تأئید شد

بالاگریوه: یک منبع موثق ودست اندرکار انتخابات ششمین دورۀ شوراهای اسلامی شهرستان پلدختردرگفتگو بابالاگریوه ،اظهارداشت : ازمجموع ۷۲ داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی درشهرهای پلدختر، معمولان وسراب حمام صلاحیت ۴۹ نفر توسط هیأت های اجرائی ونظارت برانتخابات این شهرستان پلدختر تأئید شد.

 

براساس این گزارش همچنین تعداد ۲۰نفراز داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای پلدختر، معمولان وسراب حمام توسط هیأت های اجرائی و۳نفر نیز توسط هیأت های نظارت (مجموعا ۲۳ نفر) رد صلاحیت شده اند که در بین رد صلاحیت شدگان ۲عضو شورای اسلامی شهر پلدختر و ۲عضو شورای اسلامی شهر معمولان دیده می شود.

 

گفتنی است براساس قانون انتخابات داوطلبانی که در این مرحله به رد صلاحیت خود اعتراض داشته باشند از۹ اردیبهشت ماه به مدت ۴ روز فرصت دارند شکایت خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استانداری لرستان ارائه کنند.


بازگشت