تاريخ: 94/02/15 - 07:29 - گروه: سیاست - شناسه: 1216
دومین یادواره شهدای پلدخترجلوه ی باشکوهی ازپویائی فرهنگ بسیجی

به گزارش بالاگریوه درتمام جوامع بشري،ارزش هايي وجودداردكه بنيان اصلي فرهنگ آن جامعه راشكل مي دهند،اهـميت وجايگاه اين ارزشها به گونه اي است كه هـرملّتي،هـويّت وحيات اجتماعي وسياسي خـود رادرپايبندي و احترام به آنهاوانتقال كامل آن به نسلهاي آينده مي داند.

سرزمين پاك ايران نيز بيش ازهرجاي ديگر،مفتخربه داشتن ارزش هاي والاواصيلي است كه نمونه ي آن رادركمترجايي مي توان يافت.فرهنگ ايثاروشهادت يكي ازارزش ها است كه هم زمان با تاريخ اين سرزمين شكل گرفته و هميشه ازجايگاه ويژه اي برخوردار بوده است.

پس ازواقعه ي عظيم عاشورا،اعتباروارزش اين فرهنگ درنزدايرانيان دوچندان شده وجنبه ي تقدس والهي نيزبه خودگرفته است.امّامتأسفانه اين يادگارسرخ علوي،درمقاطعي ازتاريخ وبه علل مختلف،به حاشيه كشانده شده وياموردتهديدوشبيخون فرهنگي دشمنان خارجي واقع گشته است.

 

اكنون نيزهمان استراتژی بانیت ازبین بردن فرهنگ ایثاروشهادت وهمچنین روحیه شهادت طلبی تحت عنوان جنگ نرم باراهبردازمیان برداشتن اسلام ناب درجریان است،بنابراین باتوجه به این امرهرايراني آگاه وباغيرت اين وظيفه راداردكه به سهم خود وياباتلاش دست جمعي، دررفع نواقص داخلي وتهديدات خارجي بكوشدوپاسدار و مرّوج اين فرهنگ عاشورايي باشد.

یکی ازاین گامهازنده نگه داشتن فرهنگ شهادت وحفظ روحیه شهادت طلبی است که برپایی یادواره های شهداوآشنایی باسیره وروش آن افلاکیان همیشه جاویداست .

دومین یادواره شهدای شهرستان پلدختردرحالی در30دیماه سال جاری درسالن9 دی سپاه ناحیه پلدختربرگزارشدکه حضورچشمگیرمردم انقلابی وولایتمدارپلدختروخلوص نیت آنهامرکب ازپیروجوان،زن ومرد،فارغ ازهرگونه اختلاف نظرواختلاف سیاسی جلای خاصی به محفل یادمان افلاکیان دفاع مقدس درخطه انقلابی وشهادت طلب وشهیدپرورپلدخترداده بود.

عزیزان سپاه پلدخترباجدیت وتلاش هرآنچه درتوان داشتندبرای برگزاری باشکوه این مراسم معنوی بکارگرفته بودندوثمره آن تلاشهاحضور چشمگیروعزتمندانه مردمی بودکه روزی پدران،فرزندان ،برادران وعزیزانشان را ازهمین میعادگاه(سپاه شهرستان) به سوی جبهه های نورعلیه ظلمت بدرقه کرده بودند.

  

هرچند جای فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان سردارکشکولی دراین مراسم با شکوه خالی بود تا ازدلاوریهای همرزمان ویاران شهیدش بگوید ، ونماینده مقام عظمای ولایت دراستان حضرت حجت الاسلام والمسلمین میرعمادی حضورنداشت تامردم عاشق ولایت پلدخترازبرکت حضورنماینده رهبرومقتدایشان درمحفل تجلیل ازآلاله های پرپرخود احساس آرامش معنوی دوچندان نمایند،اما نفس مسیحائی شهدا وعشق وعلاقه مردم به سبزپوشان سپاه این سربازان پاکباخته ولایت ورهبری مردم همیشه درصحنه وولایتمدار پلدختررا با چنان شوق وذوقی به سالن 9دی سپاه شهرستان ومحوطه سپاه کشانده بود که همه مسائل دنیائی،حزبی وجریانی دراین مراسم رنگ باخته بودند وآنچه مشاهده می شد تداعی گرحال وهوای جبهه ها،شب های عملیات وفریادهای استغاثه ویازهرا(س)بود.

  

بدون شک برگزاری چنین همایش هاویادواره هایی علاوه براینکه درنهادینه کردن فرهنگ بسیج وایثاروشهادت نقش بسزایی دارد،می تواندزمینه سازاشاعه باورایثارووحدت دربین مردمی باشدکه درعین کثرت همیشه وحدت داشته واختلافات سیاسی وناملایمات روزگارذره ای ازارادتشان به اسلام وانقلاب وباورعمیق شان به ولایت ،امام ورهبری کم نکرده است .

به یقین تداوم این یادواره هابااهداف مذکورمی تواندمحقق کننده فرهنگ بسیجی وارزشی دربین مردم شهیدپروروولایت مدارپلدختری باشدکه 312لاله پرپرراتقدیم مصحف عشق به خمینی درکربلای ایران نموده اند.


بازگشت