تاريخ: 97/12/20 - 12:04 - گروه: سیاست - شناسه: 2884
انتقادبه چگونگی استخدام های ادارات ونحوۀ توزیع تسهیلات بنیادبرکت درپلدختر

عصرروز یکشنبه 19 اسفندماه جاری به دعوت فرماندار پلدختر ودرغیاب خبرنگاران و اصحاب رسانه جلسۀ نمایندگان احزاب اصلاح طلب شهرستان درسالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد

 

به گزارش بالاگریوه ؛براساس دعوت تلفنی فرمانداری پلدخترساعت 5بعد ازظهرروزیکشنبه 19 اسفندماه جاری نمایندگان احزاب اصلاح طلب این شهرستان درمحل سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل جلسه دادند.

به گفتۀ نمایندۀ حزب همبستگی شهرستان پلدختر ،دراین جلسه آقایان ؛

شهرام ستاری به نمایندگی ازمجمع فرهنگیان

حسن حاتمی به نمایندگی ازاعتمادملی

محمدحسین سلیمانی به نمایندگی ازنیروهای خط امام

قدرت دیناروند به نمایندگی ازانجمن اسلامی معلمان

اردشیرمرادی به نمایندگی ازحزب مردم سالاری

و درویشعلی بخشیوند به نمایندگی ازحزب همبستگی دراین نشست حضورداشتند.

 

درویشعلی بخشیوند نمایندۀ حزب همبستگی درشهرستان پلدختردرخصوص مسائل مطرح شده دراین جلسه به بالاگریوه گفت: دراین جلسه برخی نمایندگان احزاب مواردی همچون وضعیت مبهم وسؤال برانگیزتوزیع تسهیلات بنیادبرکت درشهرستان،شرکت مدیران وکارکنان ادارات درساعات اداری درمراسمات ترحیم ومعطل ماندن ارباب رجوع دراین ساعات وهمچنین وضعیت چالش برانگیز استخدامی های شهرستان بخصوص آموزشیاران نهضتی وپیش دبستانی هادرآموزش وپرورش نقطه نظرات خودرامطرح و خواستارشفاف سازی دراین زمینه شدند.

نماینده حزب همبستگی افزود:دراین جلسه نسبت به عدم دعوت خبررنگاران واصحاب رسانه به فرماندار انتقادشد.

وی افزود: بنده به عنوان نماینده حزب همبستگی درنشست با فرماندارگفتم ،ما هیچگونه اختلافی باجریان های اصولگرائی شهرستان نداریم وعلیرغم برخی تفاوت دیدگاهها اما با آنان اختلاف عقیده نداریم وهمگی درراستای مسائل کلی نظام،پیشرفت وتوسعه وآبادانی همه جانبۀ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی همصدا بوده واشتراک نظر داریم.

 

نماینده حزب همبستگی شهرستان پلدختر درپایان گفت: درحضورفرماندارتأکید کردم که همۀ مسائل درشهرستان بایستی با اولویت حفظ امنیت به پیش برود.


بازگشت