تاريخ: 97/08/13 - 16:51 - گروه: سیاست - شناسه: 2841
گزارش تصویری / راهپیمائی ضداستکباری مردم قهرمان پلدختر دریوم الله 13 آبان97

 بالاگریوه ؛ گزارش تصویری راهپیمائی ضد استکباری مردم قهرمان و شهید پرور پلدختر در13 آبان 1397 از دریچۀ دوربین بالاگریوه

 

 

 


بازگشت