تاريخ: 97/08/11 - 07:55 - گروه: سیاست - شناسه: 2836
"هیـهـات منـا الـذلـه" شعارمحوری راهپیمائی سراسری ضد استکباری 13 آبان

راهپیمایی بزرگ ضد استکباری صبح روز یک شنبه یوم الله سیزدهم آبان با شعار محوری «هیهات منا الذله» درتهران و سراسر کشور برگزار خواهد شد .

 

به گزارش بالاگریوه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باصدور اطلاعیه‌ فراخوان و دعوت عمومی ؛ضمن بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان و گرامیداشت شهدای گرانقدر یوم الله 13 آبان ؛از ملت استکبار ستیز و همیشه درصحنۀ ایران اسلامی وتمام اقشار مردم عاشورایی ایران دعوت کرد تاباحضور وحدت بخش ،انقلابی ،گسترده و حماسی خوددر "تظاهرات ضد استکباری یوم الله سیزدهم آبان "،ضمن نمایش خشم و نفرت انقلابی علیه استکبار جهانی ،برمواضع اصولی خود و آرمان های شهدا و امام شهیدان مهر تأییدی مجدد زنند .

 

این شورا دراطلاعیه خود اعلام کرد:یوم الله سیزدهم آبان تجلی حقیقی،مولود عینی ،الگوی امروزی و تمام نمای پیام تاریخی ،جهانشمول و مفاهیم ارزشمند و گرانسنگ حماسۀ جاویدان قیام عاشورای حسینی است و امریکای جنایتکار خائن و مخل نظم و امنیت عمومی وصلح جهانی به عنوان "شیطان بزرگ " ،"مصداق اتم استکبار "و فرزند نامشروع جریان های طاغوتی و سلطۀ اغواگرایانۀ شیاطین است  .

 

 دربخش دیگر این اطلاعیه آمده است : مراسم 13 آبان امسال ،روز بزرگ «مرگ بر آمریکا » و مرگ برخباثت هاو جنایت های مختلف او علیه بشریت است ،و تازمانی که سیاست های استکباری وخوی ظالمانه و ددمنشانۀ امریکا علیه ایران و سایرکشورها و دولت های مستقل ،آزادیخواه و عزت طلب ادامه یابد ،نه اینکه شعار «مرگ بر آمریکا» ،به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین شعار مردم در تظاهرات  ضد استکباری یوم الله سیزدهم آبان و سایر مراسم و مناسبت های انقلاب اسلامی حذف نمی گردد ،بلکه این شعار و پیام با وسعت و فراگیری تاریخی و آزادیبخش خود ،و با درنوردیدن تمامی مرزهای جغرافیایی ،سیاسی ،دیپلماتیک و انسانی ،هرروز فراگیر تر و جهانشمول تر از قبل می شود .

 

درادامۀ اطلاعیۀ دعوت عمومی این شورا آمده است :به درستی رمز آزادگی و عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران ،استکبارستیزی و مقابله با ظلم سلطه‌گران عالم است و وجه اشتراک عاشورای حسینی و سه واقعۀ مهم یوم الله 13 آبان ،همان" روح مبارزه با ظلم و ظالم و استکبار " است  .

 

گفتنی است که مـراسـم تـظاهـرات ضـد اســتـکبـاری یـوم الله 13 آبـان در صـبح یـک شـنبـه درسـراسـر کشـور و در تـهــران به صـورت ویـژه از سـاعـت 09:30 صـبح در مـقـابـل لانه جاسـوسـی سـابق آمـریـکا  واقـع در خیـابـان آیـت الله طـالـقانـی ، تـقاطـع خـیابان شـهیـد مفتـح برگزار می‌شود .


بازگشت