تاريخ: 97/07/15 - 17:56 - گروه: اجتماع - شناسه: 2823
بامدیران رفیق و درنمازجمعه انقلابی ام/ درانتخابات حامی هیچ کاندیدائی نیستم

امام جمعه پلدختر دردیدار جمعی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس گفت: افتخارم این است که سلیقۀ فکری ام انقلابیگری بوده و مبانی انقلاب، اصل نظام ،مردم و ولایت برایم دراولویت هستند.

 

به گزارش بالاگریوه حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی حسینی آملی صبح امروز دردیدارجمعی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس شهرستان پلدخترگفت : افتخار بنده این است که فکر،سلیقه و عقیده ام انقلابی گری است.


امام جمعه پلدختربابیان اینکه همیشه درکارهایم چیزی مبانی انقلاب،اصل نظام،مردم وولایت فقیه اولویت اصلی هستند افزود:درجلسه شورای اداری شهرستان هم خطاب به مدیران دستگاههای اجرائی ونهادهای انقلابی گفتم باشمارفیق هستم امادرنمازجمعه انقلابی ام .

 

حسین زاده با اشاره به اینکه درددل ها و دغدغه های شمادوستان عزیزپیشکسوت دفاع مقدس که درکنارشهداجنگیده وایثار کرده ایدو بوی شهیدوشهادت میدهید درک وحس میکنم چراکه خود از دوران جوانی درسال ۱۳۶۵رزمنده (امدادگر) بوده وازنزدیک رشادت های رزمندگان اسلام را لمس کرده ام .


وی جایگاه نمازجمعه راتجلیگاه ولایت فقیه دانست وگفت:نمازجمعه بعنوان یادگارحضرت امام بایستی میعادگاه انسجام،وحدت وبرادری همۀ اقشارجامعه باشدهمانطوری که دفترو محضرمقام معظم رهبری محل رجوع همۀ جریانات سیاسی و اقشارمختلف مردم است .

حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده گریزی هم به مسائل اخیر کشوروگرانی هاو تلاطم بازارطلا و ارز زدو گفت: درقضایای اخیریه عده ای بی میل نبودندکارهایی بکنندکه دولت بیفتداما حضرت آقا که حفظ نظام اسلامی راکه یادگارحضرت امام راحل است بر هرفکر و اندیشۀ دیگری ارجح می دانند،ضربه به دولت را ضربۀ به نظام دانسته و درراستای صیانت ازجمهوریت نظام برروی دست بدخواهان آب پاکی ریختند.

وی اظهارداشت :خدا راشاکرم که به شهرستانی قدم گذاشته ام که موکلان دونمایندۀ شهیدسرافرازیعنی شهدای رحیمی هستند وازطرفی آرامگاه سید نعمت الله جزایری که فخر عالم اسلام و شاگرد علامه مجلسی بوده است دراین شهر قراردارد و لذا هرلحظه به یاد شهدا می افتم چون جای جای پلدختر خون شهید ریخته شده است.

حسین زادۀ آملی افزود:خشکه مقدس نیستم وبه سیرۀ حضرت آقاجذبم حداکثری است ومعتقدم که بایدبتوانیم آن جوانی که موهای فشن و آستین کوتاه دارد راهم به صحنه بیاوریم زیرادرغیر اینصورت حکومت اسلامی نمی تواندفرا گیر بشود.

امام جمعه پلدختر بابیان اینکه امام جمعه تمام مسائل سیاسی را می دانداما درسیاست دخالت نمی کند تصریح کرد: درعزل و نصب ها دخالت نمی کنم و در انتخابات طرف هیچکس نیستم .

 

وی باردّ این دیدگاه که درشهرستان کارفرهنگی نشده است تصریح کرد: اگرما خودمان بگوییم کارفرهنگی نشده بدخواهان و دشمنان نظام خواهندگفت پس جمهوری اسلامی و این آخوندهاکاری نکرده اند درحالی که دراین شهرستان ودراستان و کشور کارفرهنگی فراوان انجام گرفته است.

حسین زادۀ آملی درادامه باتوصیۀ همگان به حفظ برادری و انسجام گفت : وحدت نظرو اتحادو برادری خواستۀ قلبی بنده است زیرا اینکه ما خودمان گردن همدیگررا ذبح میکنیم و ولایتمداران ،حزب الهی هاو انقلابیها به جان هم می افتندکاراستعمار پیر انگلیس است.

امام جمعه پلدختردرواکنش به طرح موضوع رهاشدگی عرصۀ فضای مجازی ونقش این فضادرایجادکدورتها،اختلافات وبرخی نارضایتیهادرشهرستان گفت:این موضوع راجهت طرح به شورای تأمین شهرستان پیشنهادخواهم کردتا آنچه به صلاح است انجام گیرد.


بازگشت