تاريخ: 97/05/19 - 15:08 - گروه: اجتماع - شناسه: 2803
کسی که تفکرفتنه گری دارد نباید درحکومت ولائی مدیرباشند

امام جمعه پلدخترگفت : ولایت‌مداری وبرائت ازفتنه ازشرایط لازم مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی است وکسی‌ که میانه‎ای با ولایت نداشته وتفکرفتنه انگیزی دارد، نباید درحکومت ولایی مسئول باشد.

به گزارش بالاگریوه حجت الاسلام والمسلمین محمدسوری درخطبه های وحدت بخش جمعۀ این هفتۀ پلدخترخدمت گزاری بی‎منت به مردم را ازوظایف اصلی مدیران دانست وگفت: معنی ندارد که درشرایط سخت اقتصادی ومعیشتی این روزها برخی مدیران همواره با انتشارتصاویرسلفی درفضای مجازی برای انجام وظایف قانونی خود برمردم منت می گذارند.
وی با بیان اینکه مدیری که امورمردم را فرماندهی می کند باید درشأن نظام جمهوری اسلامی باشد افزود: بسیاری ازمشکلات امروزناشی ازسوءمدیریت هاست ولذاباید مدیرانی انتخاب شوند که درترازنظام اسلامی بوده ودرراستای تحقق اهداف نظام حرکت کنند.


«سوری» داشتن عدالت توأم با عقلانیت ومعنویت را از شرایط لازم برای انتخاب مدیران دانست و تأکید کرد: کسی که تمام همّ وغمش حفظ میز ریاست که لایق آن هم نیست باشد وهمۀ وقت خود را صرف رایزنی برای ماندن درمدیریت بکند نمی تواند خدمتگزارخوبی برای مردم باشد و باید برکنارشود.
امام جمعه پلدختربا انتقاد ازدولتمردان ومدیرانی که وضعیت نامطلوب اقتصادی امروزنتیجۀ عملکردوسیاست های اشتباه آنان است گفت : سیاست هائی که دراین دولت دنبال می شود باعث نگرانی مردم وتنگناهای معیشتی آنان گردیده که بایستی هرچه زودتر اصلاح شود.


وی با بیان اینکه معیارانتخاب مدیران نبایدهمفکری سیاسی ومنافع و مطامع شخصی باشد،بلکه باید خدمت گزاری بی منت به مردم وانقلابی گری مد نظرباشدتأکید کرد: مدیران باید بدانند مردم ارباب و ولی نعمت آنان هستند وبنا به فرمودۀ حضرت امام (ره) هرچه داریم از این مردم است.
"سوری" درادامه با اشاره به اینکه برخی مدیران ازجایگاه مدیریتی اهداف وخواسته‎های خود را دنبال می کنند متذکرشد: کسانی باید مناصب مدیریتی را دراختیارداشته باشند که دارای روحیه جهادی وخدمت ‌گذاری بی‎منت به مردم وضد اشرافی گری بوده ومعتقد باشندکه مردم ولی نعمت مسئولان هستند.

امام جمعه پلدخترولایت‌مداری وبرائت ازفتنه را ازدیگرویژگی ها وشرایط لازم برای مدیران درشأن و ترازنظام مقدس جمهوری اسلامی دانست وافزود: کسی‌ که میانه‎ای با ولایت نداشته وتفکرفتنه انگیزی دارد، نباید درحکومت ولایی مسئول باشد .
وی به سخت گیری بانکها درپرداخت تسهیلات خود اشتغالی روستائی گفت: چه معنئی دارد که برخی بانکها برای پرداخت وام خود اشتغالی روستائی شرایط سخت گیرانه ای مانند چند ضامن،گروگذاشتن سند یک باب منزل یامغازه درشهروچندمیلیون آوردۀ نقدی رابرسرراه متقا ضیان قرارمی دهند و با اینگونه مقررات سخت گیرانه باعث سرخوردگی ونگرانی وام گیرندگان می شوند.

حجت الاسلام سوری درفرازی ازخطبۀ دوم نمازبه طرح گلایه کشاورزان شهرستان پلدختر از عدم پرداخت بهای گندم های تحویلی به دولت پرداخت وعنوان کرد : درحالی که کشاورزان و روستاییان به عنوان قشرمولد و کم توقع باید مورد حمایت دولت قرارگیرند اماعدم پرداخت بهای گندم تحویلی کشاورزان پلدخترنگرانی هائی را بوجود آورده است.
وی به 21مرداد روزحمایت ازصنایع کوچک اشاره کرد وگفت: شهرستان پلدختر ظرفیت‌های بالقوۀ فراوانی دارد که اگر دولتمردان وفعالان بخش خصوصی اراده کنند،می توانند این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانند.
خطیب جمعۀ پلدخترکشاورزی و با‌غداری را دو ظرفیت‌ مهم درپل‌دخترارزیابی وتاکید کرد: چنانچه فعالان عرصۀ کشاورزی وباغداری ازسوی دولت تقویت شوند،می توان ازتولیدات شهرستان برند‌های مشهورملی وجهانی معرفی کرد.

امام جمعه پل‎دختربا اشاره به سالروز پیوند آسمانی ازدواج حضرت فاطمۀ زهرا (س) وحضرت علی علیه السلام ،ریشه بسیاری ازمشکلات امروزجامعه را دربی‎توجهی به سیرۀ زندگی ائمۀ اطهارعلیهم‎السلام دانست وگفت: امروزه با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی بایستی برای الگو گیری جوانان سبک زندگی ائمۀ اطهارسلام الله علیهم اجمعین تبیین وترویج شود.


بازگشت