تاريخ: 97/04/15 - 22:55 - گروه: اجتماع - شناسه: 2787
وساطت امام جمعه پلدختراختلاف بین دوطایفه را به صلح و سازش کشاند

حجت الاسلام و المسلمین محمد سوری با حضور دراجتماع بزرگان و ریش سفیدان دو طرف یک اختلاف و کدورت محلی یعنی طوایف حیدروندو هفت تخم بین آنان صلح و سازش برقرارکرد.
 
به گزارش بالاگریوه اوایل فروردین ماه سال جاری براثرحادثه ای که منجر به مرگ یک نفر ازطایفۀ حیدروند شده بودبین دو طایفۀ هفت تخم و حیدروندهای پلدختراختلاف وکدورت پیش آمده و موضوع به دستگاه قضائی کشیده شدکه عصر امروز جمعه با پادرمیانی حجت الاسلام و المسلمین سوری امام جمعۀ شهرستان به صلح و سازش منجر شد.


براساس این گزارش رایزنی هاو توصیه های خیرخواهانۀ حجت الاسلام و المسلمین محمدسوری امام جمعه پلدختربا افرادمتنفذ وخیرخواه هردو طایفۀ مذکور منجربه تشکیل جلسه ای با حضورجمعی ازافراد دوطایفۀ هفت تخم وحیدروندها درمسجد رقیۀ پلدخترگردید،که دراین اجتماع امام جمعه پلدخترباذکرآیاتی ازکلام وحی ونقل روایاتی ازائمۀ معصومین،ازطرفین درخواست کردتاکدورت واختلاف را کنارگذاشته وبخاطررضای پروردگاروامنیت شهرستان صلح و سازش نمایند.

امام جمعه پلدختر دراین جلسۀ صلح و سازش با اشاره به تأکیدات قرآن کریم و سیرۀ ائمۀ اطهارسلام الله علیهم اجمعین درموردکظم غیظ وازخودگذشتگی درهنگام عصبانیت،اختلافات وکدورتهاگفت :انسان مسلمان بایستی بتوانددرمواقع لزوم خودرا کنترل کرده و تصمیم درست بگیرد.

 

حجت الاسلام و المسلمین سوری خاطرنشان کرد: انسان مسلمان ومؤمن همانگونه که ازخداوند استدعادارد تا ازتقصیرات،گناهان و خطاهای او درگذرد واورا مورد غفران و رحمت خودقراردهد ،بایستی خودنیزازخطا و اشتباه  دیگران را ببخشدو علی الخصوص امتیاز ویژه برای انسان درچنین مواردی آن است که علیرغم قدرتمندی و توانائی بر انتقام اما طرف مقابل را گذشت نماید.


امام جمعه پلدختربانقل حدیثی ازامام صادق علیه السلام بااین مضمون که ماائمه صابرهستیم وصبرمیکنیم ولی شیعیان ازماصبورترهستندیادآورشد:درحادثه ای که شما بزرگان وریش سفیدان به خاطرحل و فصل آن جمع شده اید قصد عمدی درکارنبوده و مرگ یک نفر ازطایفۀ حیدروندها غیرعمدو ناخواسته بوده است و بنده بخاطر گذشت و تمایل به صلح و سازش طایفۀ حیدروند از آنان تشکر می کنم.


حجت الاسلام و المسلمین سوری درادامه با قدردانی از بزرگان و خیرخواهانی که زمینه و بستر این صلح و سازش را فراهم کرده اند ونیز استقببال طایفۀ هفت تخم از برگزاری جلسۀ صلح و سازش گفت :براساس تعالیم دین مبین اسلام احیاء یک نفرمساوی با احیاء جامعه می باشدو دراین قضیه کسانی که واسطۀ خیر شده ومانع قصاص نفس شدند قطعا درپیشگاه خداوند اجر و پاداش خواهند داشت.

دراین مراسم مرتضی اسدی به نمایندگی ازطرف طایفۀ حیدروندختم به خیرشدن اختلاف وکدورت بین دوطایفۀ مذکور را نتیجۀ احساس مسئولیت و بزرگ منشی امام جمعۀ شهرستان دانست و گفت: لازم می دانم ازحضرت حجت الاسلام والمسلمین سوری امام جمعه مردمی،متدین،فرهیخته وصلح دوست پلدخترکه درمیان مردم شهرستان وطوایف بوده ودرراستای برقراری اتحادو همبستگی مردم پیشقدم هستند،قدردانی کنم و انتظارداریم حضور ایشان دربرنامه های صلح وسازش تداوم داشته باشد.

 همچنین فتح الله رضائی ازخیرخواهان ومتنفذین طایفۀ هفت تخم با بیان اینکه ازمردم عزیز شهرستان انتظارمی رود سیره پیامبرواهلبیت راسرلوحۀ زندگی خودقراردهندخاطرنشان کرد: ازحجت الاسلام والمسلمین سوری امام جمعه فاضل،دانشمند،ولایتمدارومردمی پلدختروهمه عزیزان ازطوایف مختلف ایل جودکی بخصوص طایفه حیدروندو هفت تخم که به احترام امام جمعه شهرستان با درایت و تدبیرو احترام متقابل باموضوع اختلاف وکدورت پیش آمده برخوردکردندصمیمانه تشکروقدردانی می کنم وازاصحاب رسانه وصداوسیمای استان انتظارداریم اینگونه مجالس خداپسندانه واسلامی را پوشش دهندتاوحدت وبرادری بین قبایل منطقه واستان وکشور مستحکم تر شود.


بازگشت