تاريخ: 97/02/31 - 18:08 - گروه: اجتماع - شناسه: 2762
درخواست 6 وزیر و ۲ نماینده مجلس ازدادستان کشوربرای رفع فیلتر توئیتر

شش وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارسال نامه ای برای دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در این کار گروه شدند.


به گزارش بالاگریوه باتوجه به افزایش تقاضاي عمومي وجامعه رسانه‌اي كشور براي رفع فيلتر توئيتر و فعاليت جوانان و رسانه‌ها در اين فضا،امروز نامه‌اي باتاییدوامضاء هشت نفر از اعضا كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه (۶ نفرازاعضاء دولت و دونفرازنمايندگان مجلس ) براي دادستان كل كشور مبني برطرح اين موضوع در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و رفع فيلتر توئيتر ارسال شده است.


پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت دراين نامه با اشاره به دلايل منطقي و مستندبراي رفع فيلتر توئيتر ،اين فضا را فضايي براي نقش آفريني موثرتر براي فعالين رسانه‌اي كشور و جوانان مطرح نموده است چرا كه استفاده ازفضاي رسانه‌اي بين‌المللي تاثير بسيار قويتري درجامعه جهاني خواهد داشت .


اين نامه به تاییدو امضاء جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ،بطحايي وزير آموزش و پرورش، علوي وزير اطلاعات، آوايي وزير دادگستري، غلامي وزير علوم، صالحي وزير ارشاد، سبحاني‌فر نماينده مردم سبزوار (رئيس كميته مخابرات مجلس) و كاظمي نماينده مردم ملاير در مجلس رسيده است.


اعضاي كميته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۱۲ نفر هستند و در صورت طرح این موضوع در اين كميته، با نظر مساعد امضاء كنندگان اين نامه ، توئيتر رفع فيلتر خواهد شد.


بازگشت