تاريخ: 96/10/27 - 17:15 - گروه: فرهنگ - شناسه: 2692
شهرداری پلدختر نیم درصد سهم کتابخانه عمومی را پرداخت کند

درجلسه انجمن كتابخانه عمومي علامه جزايري پلدختر مقرر شدشهرداري جهت پرداخت نيم درصد سهم كتابخانه هاي عمومي اقدام کند.   

به گزارش بالاگریوه چهارمین جلسه انجمن كتابخانه عمومي علامه جزايري پلدختروكميته نهضت مطالعه مفيد شهرستان پلدخترصبح امروزبا حضور اکثریت اعضاء و محوريت گراميداشت دهه مبارك فجردرسالن شهداي فرمانداری شهرستان پلدختر برگزار شد.

براساس این گزارش درچهارمین جلسه انجمن کتابخانه عمومی علامه جزایری و کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان پلدختر درسال 96 مقررشد با توجه به اينكه تنها منبع تامين هزينه هاي جاري كتابخانه هاي عمومي ،قانون نيم درصد سهم كتابخانه هاي عمومي ازمحل درآمدهاي شهرداريهامي باشد شهرداري پلدخترجهت پرداخت نيم درصد سهم كتابخانه هاي عمومي اقدام کند.   

رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي و دبير نهضت مطالعه مفيد شهرستان دراین جلسه با اشاره به مادۀ 6 قانون تاسيس كتابخانه هاي عمومي مصوب سال1382 مجلس شورای اسلامی مبني برتكليف شهرداريهادرپرداخت نيم درصد ازدرآمدهاي ساليانه خود بعنوان سهم كتابخانه هاي عمومي خواستار مساعدت و همکاری شهرداری دراین زمینه شد.

 


علی محمدقهرمانی بابیان اینکه برابرماده17آئين نامه اجرائي كتابخانه هاي عمومي مبني برتكليف شهرداريها جهت پرداخت سهم نيم درصدماهيانه كتابخانه هاي عمومي درپانزدهم هرماه و همچنين ماده 64 الحاقيه قانون مقررات مالي دولت، مصوبه اسفندماه1393مجلس شوراي اسلامي مبني براينكه،درصورت استنكاف شهرداريها ازپرداخت نيم درصدسهم كتابخانه ها،نهادكتابخانه هاي عمومي كشوربا هماهنگي وزارت اموراقتصادي ودارائي سهم نيم درصدكتابخانه هاي هرشهررامحاسبه و ازسرجمع اعتبارات شهرداريهاي آن شهرستان كسروبه حساب انجمن كتابخانه هاي عمومي مربوطه واريز خواهد نمود،عنوان داشتندكه عليرغم پيگيريهامكررتاكنون شهرداري پلدخترنسبت به تسويه بدهي و پرداخت به موقع نيم درصد علي الحساب سهم كتابخانه عمومي اقدام ننموده لذا خواستاراهتمام جدي مجموعه شهرداري و شوراي اسلامي شهرپلدختر جهت محاسبه ،تسويه و پرداخت بموقع  نيم درصد سهم كتابخانه عمومي هستيم.  
 
دراین جلسه همچنین مقررشدباتوجه به تصويب بودجه  7،300،000،000ريالي از محل درآمد نفت وگاز دركميته برنامه ريزي بودجه شهرستان وبه پيمان رفتن مجددپروژه كتابخانه شماره2شهرستان وتخصيص 26 درصدي اين اعتبار تا پايان سال این پروژه كه مطالبه بحق شهروندان است تکمیل گردد.

انجمن کتابخانه عمومی علامه جزایری همچنین مصوب کرد يكدوره مسابقه بزرگ كتابخواني باموضوع انقلاب اسلامي(درطول دهه مبارك فجر)بااهداءجوائزنفيس(3نفر)باهمكاري ادارات فرهنگ وارشاد اسلامي، كتابخانه هاي عمومي و ستاد اقامه نمازو ستاد نمازجمعه برگزار شود.

برگزاری يك دوره كارگاه قصه گویی باموضوع انقلاب اسلامي دريكي ازمراكزپيش دبستاني فعال درعرصه كتابخواني باهمكاري ادارات كتابخانه هاي عمومي و آموزش و پرورش،جهت تشويق و ترغيب كودكان به امر مطالعه و كتابخواني، درطول دهه مبارك فجر یکی دیگر از مصوبات این نشست بود.
 
دراین جلسه همچنین مصوب گرديد شهرداري پلدختر ضمن اهتمام جدي در تسويه نيم درصد سهم كتابخانه هاي عمومي، نسبت به پرداخت مبلغ 20،000،000تا پايان بهمن ماه و مبلغ 30،000،000ريال تا پايان اسفندماه96از سهم نيم درصد علي الحساب كتابخانه عمومي اقدام نمايد.  

همچنین برگزاری يكدوره نشست كتابخوان با موضوع زندگي وسيره حضرت فاطمه زهرا(س) باحضوركاركنان واعضاءباهمكاري اداره كتابخانه هاي عمومي وكانون پرورش فكري كودكان،همزمان با ايام فاطميه، درمحل كانون پرورش فكري از دیگر مصوبات این جلسه بود.

برگزاری يكدوره كارگاه خدمات كتابخانه اي درمدارس روستائي وعشايري ،پیگیری تکمیل کتابخانه شماره 2شهرپلدختر توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، پیگیری جهت احداث یک باب کتابخانۀ پستی توسط کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ،برنامه ریزی جهت عضویت رایگان عموم شهروندان پلدختری درکتابخانه عمومی شهرازدیگرمصوبات چهارمین جلسه انجمن کتابخانه عمومی علامه جزایری و کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان پلدختر درسال 96 بود.


بازگشت