تاريخ: 96/10/22 - 09:07 - گروه: جهاد و مقاومت - شناسه: 2687
طاق گنبد مقبرۀ شهدای گمنام به پلدختر رسید

بالاگریوه؛ ازحدود دوسال پیش و اززمانی که تکمیل یادمان شهدای گمنام پلدختر بعنوان یکی از مطالبات اصلی ودغدغه های پایگاه اطلاع رسانی بالاگریوه (رسانه ای که اصلی ترین رسالت خودراترویج فرهنگ ایثارومقاومت میداند) فعالان حوزۀ ایثاروشهادت ،فرزندان معظم شاهد،امام جمعه پلدختروبرخی اعضای هیأت امنای یادمان شهدای گمنام تبدیل شده بودوبارها دردفترحجت الاسلام والمسلمین سوری امام جمعۀ شهرستان،درمنان فرماندارقبلی،دستیاری فرماندارکنونی وچندین نوبت بیان موضوع درخطبه های نمازجمعه ،ضرورت توجه به تکمیل این پروژۀ فرهنگی مطرح می شد، بالاگریوه طی سلسله مقالات واخباری برحسب احساس وظیفه و رسالت رسانه ای خود اقدام به انعکاس این دغدغه ها درزمینه ضرورت تکمیل این یادمان نمود.

اکنون که درنتیجۀ همۀ تلاشهاوپیگیری هاطاق گنبداین یادمان تهیه وآمادۀ نصب گردیده،«بالاگریوه» ضمن قدردانی ازهمۀ کسانی که قدمی هر چند کوچک برای تکمیل این نماد فرهنگی ارزشی برداشته اند اعم ازحاج آقاسوری امام جمعۀ معزز شهرستان، بنیادشهید و امورایثارگران، فرماندار، هیأت امناء، فرزندان خانواده های معظم شاهدشهرستان، پایگاه اطلاع رسانی بیان روز وشهرداری پلدختر،نمونه هائی از مطالب منتشر شده برروی خروجی پایگاه اطلاع رسانی «بالاگریوه» به شرح زیر دراختیار مخاطبان عزیزقرارمی گیرد:

1-جای خالی اقدام وعمل درمقولة فرهنگ ایثارو شهادت درپلدختر
balageriveh.ir/?newsid=2379      
2-دستور مدیرکل میراث فرهنگی لرستان مبنی برکم کردن بودجه یادمان شهدای گمنام پلدخترشرم آوراست
 balageriveh.ir/?newsid=2593
3-غفلت از بررسی وضعیت دوطرح مهم فرهنگی – مذهبی شهرستان
  balageriveh.ir/?newsid=2510
4-آیا بی توجهی به تکمیل یادمان شهدای گمنام ترویج فرهنگ ایثارو شهادت است ؟

balageriveh.ir/?newsid=2377
5-حجت الاسلام والمسلمین سوری امام جمعه: پروژه مقبرۀ شهدای گمنام پلدختر تعطیل است
balageriveh.ir/?newsid=2229
6-امام جمعه پلدختر: انتصاب مدیران بی اعتقاد به آرمان های نظام اسلامی خیانت است
balageriveh.ir/?newsid=2228
7-برخی مسئولان از « پاسخگوئی» شانه خالی کرده و « تماشاچی » شده اند
balageriveh.ir/?newsid=2193
8-انتظارات ،پیشنهادات و مطالبات فرزندان شاهد پلدختر بررسی شد
 balageriveh.ir/?newsid=2167


بازگشت