تاريخ: 96/10/19 - 14:05 - گروه: سیاست - شناسه: 2684
قبل ازاغتشاشات کسانی درداخل به دنبال کمرنگ کردن خدمات دولت بودند

مدیرکل سیاسی وانتخابات استانداری لرستان اغتشاشات اخیررا نتیجۀ سیاه نمائی ورفتارهای پوپولیستی کسانی درداخل کشوردانست که اقدام به زیرسوال بردن و کم رنگ کردن خدمات دولت می کنند.

به گزارش بالاگریوه صبح امروزمراسم معارفۀ بخشدارمعمولان باحضورحجت الاسلام حکیمی گیلانی امام جمعه معمولان،ناهیدپرویزپورمدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان،دستیاری فرماندار پلدختر ، عبدالوند فرمانده انتظامی پلدختر و جمعی ازمسئولان ادارات و نهادهای شهرستان درمعمولان برگزارشد.

امام جمعه معمولان دراین مراسم ازغلامعباس محمودی بخشدارسابق معمولان بعنوان یک نیروی فعال ،جهادی ،پرکار ویک نیروی انقلابی یادکردو افزود:ما افتخار می کنیم که چنین مسئولی  درمنطقه داریم .


حجت الاسلام حکیمی گیلانی سپس درمورد بخشدارجدیدمعمولان اظهارداشت: تاجایی که من اطلاع دارم نظری دارای سابقه بسیار درخشانی است ودرغالب جاهایی که مسولیت داشتندموفق عمل کردند که امیدوارم در این فضا ومسولیت هم موفق عمل کنند.

 


دراین آئین مدیرکل سیاسی وانتخابات استانداری لرستان با اشاره به منشأئ بروزنا آرامی های اخیردرکشور گفت: قبل ازاغتشاشات اخیرکسانی درداخل کشوربا سیاه نمایی ورفتارهای پوپولیستی به دنبال اقداماتی بودند تا کارها وخدمات دولت را زیرسوال ببرندوکم رنگ ترکنندوحس بی اعتمادی را درمردم تقویت کرده ویاس وناامیدی را برجامعه حاکم کنندوحربه ای که این مخالفان ومعاندان داخلی استفاده کردنداستفاده از وضعیت معیشتی واقتصادی مردم بود.


ناهید پرویزپور افزود :درخارج کشورمدیران گروهای تلگرامی از این ضعف استفاده کرده وهرچه بیشتر این کاستی هایی که دراثرمشکلات اقتصادی برای کشوربه وجود آمده بود را پررنگ ترکردندو فضا را به سمت و سوی اعتراضات سوق دادند واین اتفاق ازمشهد با رنگ وبوی اقتصادی ورنگ وبوی اعتراض و انتقاد به دولت درعدم توانمندی درحل مشکلات اقتصادی شروع شد.


« دستیاری» فرماندارپلدخترنیز دراین مراسم گفت: بخشدارجدید معمولان باید ازاحساسات و تصمیمات عجولانه به شدت پرهیز، امنیت را دردستورکارقرار داده وبرنظارت در کار روسای ادارات وتکریم مردم عنایت داشته باشند.

درادامه این آئین عزیزنظری بخشدارجدید معمولان گفت:برای پیشبرد امورمعتقد به تعامل باهمه هستم و تلاش خواهم کردکه پروژه های نیمه کاره را با حمایت همه عزیزان به نتیجه برسانم.
بخشدارسابق معمولان هم درپایان مراسم ضمن ارائۀ گزارشی ازعملکرد سه سالۀ خود گفت: افتخار میکنم که اصلاح طلب بوده ،هستم و خواهم بود .
غلامعباس محمودی ازخدا،قرآن ،ائمه معصومین وپیامبران،نظام جمهوری اسلامی وقانون اساسی به عنوان « اصول» یادکردو افزود: معتقدم یک شخص اصولگرا باید یک اصلاح طلب خوب بوده و یک اصلاح طلب هم بایستی اصول خوب را قبول داشته باشد.


بازگشت