تاريخ: 96/10/13 - 22:17 - گروه: سیاست - شناسه: 2682
حوادث اخیرتلنگری به دولتمردان برای توجه به صاحبان اصلی انقلاب و نظام (مستضعفان) بود/ مردم لرستان صف خود را از آشوبگران جدا کردند

امام جمعه پلدختر دراجتماع عظیم راهپیمایان ضد اغتشاشگری گفت:مردم لرستان امروز با حضور در راهپیمایی بی نظیر صف خود را از فتنه گران وآشوبگران جدا کردند

به گزارش بالاگریوه حجت الاسلام والمسلمین محمدسوری ظهرامروزدراجتماع راهپیمایان پلدخترعلیه اغتشاشات اخیردرمیدان شهیدبهشتی گفت :انقلاب اسلامی همواره علیه ظلم وستم قدعلم کرده و طبیعی است که ستمگران علیه این حکومت دینی دسیسه کنند چون اهداف انقلاب اسلامی برگرفته از قرآن و سیرۀ معصومین است .

وی با بیان اینکه باید با تأسی به آموزه های دینی همواره دشمن ظالم ویارمظلوم باشیم خاطرنشان کرد: در ایران اسلامی حضور غیرتمندانه و پرشورجوانان درصحنه های دفاع ازنظام وانقلاب اسلامی مانع ازتحقق اهداف دشمنان گردیده و ازآنجا که ایران اسلامی اجازه نداد داعش درسوریه وعراق و دشمنان درکردستان عراق به اهداف خودشان برسند بنابراین آنها درصدد ایجاد فتنه ای درکشور عزیز ما هستند.

« سوری» بااشاره به اینکه بیان کرد:رد پای آمریکا،رژیم صهیونیستی،آل سعود،انگلیس ومنافقاین درحوداث اخیربه خوبی مشهوداست تصریح کرد: آمریکا، اسرائیل وعربستان باهمکاری منافقان وسلطنت طلبان سعی می کنند باخرابکاری و تخریب اموال بیت المال درایران نامنی بوجود بیاورند.

وی ازاستان لرستان به عنوان مهددفاع ازانقلاب اسلامی یادکردویادآورشد:این روزهابابرنامه ریزی سفیرسابق انگلیس آشوبگران وفتنه گران دست به تخریب اموال عمومی می زنند امامردم لرستان صف خود را از آشوبگران جدا کرده و پشت نظام وولایت ایستاده واز آرمانهای انقلاب دفاع می کنند .

حجت الاسلام و المسلمین سوری خاطرنشان کرد:اعتراض مردم به تبعیض وگرانی برحق است ونظام اسلامی آنقدربا صلابت است که اجازه دادمردم خواسته هایشان رابیان کننداما آشوبگران درمیان مردم نفوذ کرده واعتراضات به حق مردم را به فتنه تبدیل کردند.

امام جمعه پلدختربا بیان اینکه اعتراضات تلنگری به مجلس و دولت بود تا به فکر رفع مشکلات مردم باشند، افزود: مجلس شورای اسلامی ودولت بایددرارائه طرح هاولوایح وهمچنین تنظیم وتصویب بودجه به قشر مستضعف عنایت ویژه ای داشته باشندچون صاحبان وحامیان اصلی انقلاب فقراومستضعفان هستند و نباید زمینه ای فراهم شود تا مستکبران از فقرمردم علیه انقلاب اسلامی سوء استفاده کنند .


بازگشت