تاريخ: 96/10/13 - 21:09 - گروه: سیاست - شناسه: 2681
راهپیمائی باشکوه مردم معمولان درمیثاق باولایت ومحکومیت اغتشاشگران

بالاگریوه؛ حضوربی سابقۀ مردم ولایتمدار معمولان لرستان درتجدیدمیثاق با ولایت و رهبری و آرمان های حضرت امام ،محکومیت اغتشاشگران،منافقین و استکبارجهانی درتاریخ 13دیماه 1396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازگشت