تاريخ: 96/10/13 - 15:39 - گروه: سیاست / ویژه - شناسه: 2679
راهپیمائی بی سابقۀمردم پلدختردرمیثاق باولایت ومحکومیت اغتشاشگران(1)

بالاگریوه؛ حضوربی سابقۀ مردم ولایتمدار پلدختردرتجدیدمیثاق با ولایت و رهبری و آرمان های حضرت امام،محکومیت اغتشاشگران ،منافقین و استکبارجهانی درتاریخ 13 دیماه 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازگشت