تاريخ: 96/10/09 - 14:15 - گروه: انتخاب سردبیر / جهاد و مقاومت - شناسه: 2674
یوم الله 9 دی امسال/ کم نظیرترین حضورحماسی مردم پلدختر دردفاع ازآرمان های انقلاب اسلامی و تجدیدمیثاق با ولایت

بالاگریوه ؛ گرامیداشت یوم الله 9 دی کم نظیرترین حضورحماسی مردم هویزۀ ثانی (پلدختر) درتجدید میثاق باولایت ودفاع ازآرمان های انقلاب اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازگشت