تاريخ: 96/01/06 - 05:09 - گروه: عکس - شناسه: 2398
گزارش تصویری بالاگریوه ازمرتفع ترین پل معلق خاورمیانه درپلدخترلرستان

بالاگریوه -پل معلق دره خزینه لرستان واقع در47کیلومتری جنوب شرق شهرپلدخترباعرض دهنه‌ی80سانتی ‌متر،طول دهنه ی 112متروارتفاع بیش از 85 مترازسطح زمین مرتفع ترین پل معلق خاورمیانه است .
این ارتفاع 5 متربیش‌ترازپل معلق درمشکین‌شهراردبیل است که ازآن به‌عنوان مرتفع‌ترین پل خاورمیانه یاد می‌شود.


بازگشت