تاريخ: 95/08/13 - 14:01 - گروه: انتخاب سردبیر / سیاست / عکس - شناسه: 2194
گزارش تصویری راهپیمائی ضداستکباری مردم پلدختر دریوم الله 13 آبان95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازگشت