تاريخ: 94/09/17 - 10:17 - گروه: سیاست - شناسه: 1726
رسانه متعهد سدی محکم دربرابرنفوذ دشمنان است

بالاگریوه - فریبرز حاتمی شامگاه دوشنبه درنشست سالانه اقشار بسیج رسانه که درتالاربهمن ارشاداسلامی خرم‌آباد برگزار شد،اظهار داشت: همه ما به یک شناخت از این موضوع که رسانه به‌ عنوان ابزار و توان است رسیده‌ایم اما آنچه سبب افزایش باورهای ما می‌شود باور داشتن رسانه است.
به گزارش تسنیم وی افزود: برخی ازمطبوعات به دنبال منافع حزبی،عده‌ای به دنبال رسالت خود و برخی  نیزبه دنبال مسائل مادی هستند ولی ما بایدبعنوان بسیج رسانه شخصیتی در رسانه‌ها ایجاد کنیم که درتطبیق با قانون باشد.
رئیس بسیج رسانه لرستان بیان کرد: سعی کردیم چهره بسیج رسانه رافراترازجناح سیاسی تعریف کنیم ومی‌خواهیم یک جبهه فرهنگی درمقابل نفوذفرهنگی غرب باشدبنابراین هیچ حدومرزی برای عضو شدن در این قشر نگذاشته‌ایم.
وی بابیان اینکه عده‌ای از رسانه‌ها تک‌رو هستند و با بسیج رسانه همکاری چندانی ندارند،عنوان کرد: اگر همدلی، هم‌زبانی دربین قشر رسانه داشته باشیم لرستان ظرفیت‌های خوبی دارد.
حاتمی بابیان اینکه بیش از 100نشریه مکتوب و فضای مجازی دراستان داریم ،تصریح کرد: اگربخواهیم همه این نشریات را جذب کنیم بایدبرنامه‌های خوب وپرجذبه‌ای داشته باشیم که دراین راستا برنامه‌های بسیج رسانه  نیز انجام کارهای بزرگ، جذاب و قوی است.


بازگشت