تاريخ: 94/07/18 - 12:27 - گروه: کاریکاتور - شناسه: 1620
کاریکاتور /تفاوت دیپلماسی انقلابی ودیپلماسی لبخند

منبع:بلاغ


بازگشت