تاريخ: 94/06/07 - 22:54 - گروه: سیاست - شناسه: 1529
با حضوراستاندارلرستان 7 طرح عمرانی درپلدختر به بهره برداری رسید

بالاگریوه  - بهره برداری ازچهارپروژه گازرسانی،یک سالن چندمنظوره ورزشی وخانه کشتی پلدخترازجمله طرح هائی بود که درجریان سفریک روزه استاندارلرستان به شهرستان پلدخترموردبهره برداری قرارگرفت.
درششمین روز ازهفته دولت هوشنگ بازوند استاندارلرستان به همراه جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرائی استان برای بهره برداری از چند طرح عمرانی به پلدختر سفرکرد.
درجریان بهره برداری از این طرح ها حجت الاسلام و المسلمین سوری امام جمعه پلدخترو نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی نیز حضورداشتند.
درجریان سفر استاندار لرستان  طرح گازرسانی به روستای بن کشگه ازتوابع بخش معمولان به نمایندگی از طرح های گازرسانی به روستاهای وره زرد، خرسدر و چم مورت مورد بهره برداری قرارگرفت .
برای گاز رسانی به روستاهای مذکور ۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه گردیده و67 خانوار با جمعیت دو هزار نفر را از نعمت گاز بهره مند ساخته اند.
سالن چند منظوره ورزشی هلوش نیز از پروژه هائی بود که با حضور استاندارلرستان  مورد بهره برداری قرارگرفت.
این سالن ورزشی در زمینی به مساحت یک هزار و ۳۰۰ متر مربع وبا اعتبار هشت میلیارد و شصت و شش میلیون ریال احداث گردیده است.
خانه کشتی پلدختر نیز از پروژه هائی بود که دراین سفر توسط استاندارلرستان افتتاح گردید.
خانه کشتی پلدختر با اعتبار7 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و علاوه برآن مبلغ 800 میلیون ریال برای خرید تشک و دیگر تجهیزات مورد نیاز آن هزینه شده است.
استاندارلرستان دراین سفر یک روزه پروژه برق رسانی به روستای تخت چان پلدختر رانیز افتتاح واز عملیات اجرائی و روند پیشرفت پروژه های استخرشنا وچهارخطه خرم آباد-پلدختربازدید و برتسریع دراجرای این پروژه ها تأکید کرد.
آبرسانی به روستاهای باباخوارزم و بابابهرام ، پارک بانوان پلدختر و 88 واحدی مسکن مهرپلدختر نیز طرح ح هائی بودند که دربرنامه سفراستانداربه پلدخترگنجانده نشده بودند.


بازگشت