تاريخ: 94/02/19 - 20:04 - گروه: سیاست - شناسه: 1336
استخری 10 ساله که با خلع ید 5 پیمانکارفقط 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بالاگریوه- پروژه استخرشنای پلدخترازجمله مصوبات سفر اول رئیس جمهور سابق به استان لرستان در سال ۸۴است که عملیات اجرایی آن دراوایل سال ۸۶ آغازو پس از سپری شدن ده سال از تصویت و هشت سال از شروع عملیات اجرایی هنوز به سرانجام نرسیده و تاکنون بیش از پنج پیمانکار آن خلع ید شده و ساخت آن درهاله ایی ازابهام فرو قراردارد.

به نظرمی رسد، سرنوشت استخر پلدخترهمچون یک دهه اخیرمبهم بوده ودرسایه بی تفاوتی متولیان امر وعدم نظارت جدی وکارآمد درگذشته و برهه کنونی همچنان درابتدای مسیر به سر برده و تا بهره برداری وتکمیل فاصله دارد .

گفتنی است در سال ۹۲ بیش  از ۲۰ میلیارد ریال اعتبارات عمرانی با پیگیری نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی برای ساخت اماکن ورزشی روستایی پلدختر اختصاص یافته بودو به گفته محمدی اصل مدیرکل سابق ورزش وجوانان لرستان بدلایلی نامعلوم به خزانه برگشت خورد و درسایه بی تفاوتی های مدیران حوزه ورزش وجوانان دراستان وشهرستان این امربدون اینکه فرد و یا افرادی مسئولیت این قصور را بر عهده گرفته باشند همچنان مسکوت مانده است .

این درحالیست که سالن ورزشی سرپوشیده روستای هلوش غلیرغم پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰درصد برای تکمیل بامشکلاتی مواجه بوده و خانه کشتی چند منظوره پلدخترنیزبا مشکلاتی نظیر انشعاب برق مواجه و زمین چمن شهرستان پلدختر نیز در سایه بی توجهی متولیان ورزش با مشکل تامین آب وبرخی امکانات روبروست وموجی ازنگرانیهارادربین اهالی ورزش پلدختربوجود آورده تاجایی که درنشست برخی ورزشکاران شهرستان با نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی این مسائل بررسی شده اما عزمی برای برون رفت از این وضعیت دیده نمی شود.

 

 

 

 

 

منبع: همشهری


بازگشت