تاريخ: 94/01/10 - 19:00 - گروه: رصد بالاگریوه / سیاست - شناسه: 1255
نصب و توزیع بیانیه ی جعلی « شورای اسلامی شهرپلدختر» !

 با سلام و احترام

ضمن ادای احترام به اکثریت اعضای وظیفه شناس شورای اسلامی شهرپلدختر،چندمین باراست که ازطرف برخی اعضای شورای شهر بیانیه هائی صادرو نامه هائی به مقامات قضائی ارسال می گردد و بدنبال آن تکذیبیه های دیگر اعضای محترم شورا مبنی بربی اطلاعی و مخالفت آنان با اینگونه اقدامات غیرقانونی شائبه هائی را درشهرستان ایجاد کرده است.

نگارنده قصد پرداختن به نامه هاومصاحبه های خارج ازقاعده و قانون چندی قبل یک عضو شورای شهر پلدختر را ندارد وآنچه باعث نگارش این عریضه گردید آن است که اخیراً بیانیه ای سراسر اهانت به برخی افراد و پایگاههای خبری موسوم به بیانیه شورای شهرپلدختر دربنری به ابعاد 2*3 متری درمحل برگزاری نماز جمعه 93/11/17 پلدختر نصب گردیده بودکه اذهان عمومی رامشوش واحساسات مردم ونمازگزاران راجریحه دارکرد.

دراین بیانیه اهانت آمیز که با کد12247 درساعت 22:47 جمعه 17 بهمن 93 برروی خروجی سایت بیان روز قرارگرفت وهمچنین ویژه نامه روزنامه کیهان (پلدختر) درتاریخ 21بهمن 93 درصفحه 3 اقدام به بازنشرآن کرد ، ازقول شورای اسلامی شهر تلاش شده با فرض گرفتن افراد ، سایت هاودشمنانی موهوم که به قصد هتاکی به ساحت نمازجمعه و روحانیت و امام جمعه قدعلم کرده اند، به تخریب نمادهای ارزشی وباورهای دینی و انقلابی ملت مسلمان ایران  همچون دفاع مقدس، بسیج،فرهنگ ایثاروشهادت، انقلابی بودن وزیرسوال بردن ویژگی ممتاز تبعیت قاطبه مردم ازروحانیت .تردید و شبهه افکنی نسبت به پایه های اعتقادی و انقلابی مردم پرداخته ، وجهه وشخصیت اجتماعی برخی افراد را مورد حملات اهانت آمیز قرارداده واذهان عمومی را مشوش کرده اند.

 

 

 

ازطرفی همانطور که همه جهانیان اذعان می نمایند دستگاه امنیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از برترین ، کارآمدترین و به روزترین سرویس های امنیتی دنیاست که کارآمدترین، زبده ترین ، مخلص ترین و درعین حال گمنام ترین نیروها درآن به ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی خدمت می کنند وازابتدای پیروزی انقلاب تاکنون توطئه ها، فتنه ها و دسیسه های بزرگی را که توسط دشمنان داخلی و خارجی علیه دین ، انقلاب ، نظام و مسئولین ما طراحی و تدارک دیده شده شناسائی ، کشف و خنثی نموده اند که تنها یک نمونه از اقدامات این نهاد زمین گیرکردن خطرناکترین تروریست جهان « ریگی» که با سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکا و... مرتبط بوده و ساپورت مالی و اطلاعاتی و تجهیزاتی می شد با رصد لحظه به لحظه درمحیط ها وکریدورهای بین المللی دریک عملیات فوق العاده، منحصربه فرد و بسیار پیچیده اطلاعاتی ، بدون شلیک حتی یک تیر به سمت یک انسان بی گناه از فرازآسمانها به زمین نشانده و دستگیرکردند واعجاب همه دنیارا نسبت به توانمندی و اقتدارو اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) برانگیخت .

اما تهیه کنندگان بیانیه موسوم به «بیانیه شورای شهرپلدختر»خودرادرجایگاهی فرض کرده اندکه این نهادامنیتی رادرگیرمسائل شخصی و انتقامجوئی دربرخورد با موضوع خیالی مدنظرخود کنند.که بسیارجای بررسی وکنکاش دارد.

نکته قابل تأمل دراین زمینه آن است که پس ازنصب بنردرمحل نمازجمعه 5 نفرازاعضای محترم شورای شهر پلدختردرتماس تلفنی با مسئولین پیگیرماجرا وکسانی که دربیانیه موردهتک حرمت قرارگرفته اند اعلام کردندکه ازتهیه و صدور این بیانیه اطلاعی نداشته وشریک این اقدام غیرقانونی نمی باشند .

بدنبال اعلام برائت 5عضوشورای شهرازاین قدام غیرقانونی که به نام همه اعضای شورا انجام گرفته بود،بیانیه وبنرجمع آوری ودرداخل مسجد جامع نصب گردید، اما شنبه شب 93/11/18 متن بیانیه بصورت شبنامه دربرگه هایA4  درسطح شهر منتشروبصورت پیامک برروی برخی تلفن های همراه قرارگرفت.

 اکنون این سوالات درافکارعمومی مردم شهرستان پلدختر مطرح است که :


1-با توجه به اینکه 5 عضوشورای شهر طی تماس های تلفنی بامسئولین وبرخی شهروندان ازتهیه وصدورچنین بیانیه ای اظهار بی اطلاعی کرده وآنراخلاف قانون دانسته اند،چه کسانی این بنر 6متری رادرمحل نمازجمعه نصب کرده اندودلیل موافقت مسئول ستادنمازجمعه با نصب این بیانیه اهانت آمیز چه بوده است؟
2- ازآنجا که کلیه تصمیمات شورا(آنهم تصمیماتی که برای عمران شهری و رفاه مردم باشدو نه طومار ،بیانیه وشب نامه اینچنینی) بایستی درجلسه شورا مطرح و مصوبه آن برای تائید به فرماندار ارائه گردد ، چنانچه صحت دارد که 5 عضو محترم شورا درجریان صدور این بیانیه نبوده وآنرا غیرقانونی می دانند در راستای جلوگیری ازتکرارچنین اقدامات هنجار شکنانه که آرامش جامعه و اعتماد مردم به نهاد شورا و دیگر اعضای محترم این نهاد را زیرسوال برده است،مجموعه ی شورای اسلامی شهرپلدخترعملاً چه اقدامی در راستای تطهیر ساحت نهاد شورا ازاین عمل غیرقانونی کرده اند ؟
3- فرماندارمحترم شهرستان ودیگرمسئولین فرادست شورا دربرخوردبا نویسندگان واحیاناً دست های پشت پرده تهیه و نصب بیانیه اهانت آمیزو غیرقانونی درمحل نماز جمعه درمعرض مشاهده نمازگزاران ومردم چه اقدامی درراستای تنویرافکارعمومی انجام داده اند ؟

4- تهیه کنندگان این بیانیه جعلی که خود را مدافع ارزش ها، روحانیت و نهاد نماز جمعه وانمود کرده اند درحالی که می بایست مردم شریف پلدختر درخصوص سوابق ، میزان پایبندی و التزام عملی آنان به انقلاب، نظام، روحانیت و جایگاه نمازجمعه قضاوت کنند ،با اقدام خود صرف نظر از عواقب طرح اهانت به افراد ی که در این بیانیه جعلی به حیثیت و آبروی اجتماعی آنان تعرض شده است، به جایگاه شورا آسیب رسانده و نشان داده اند که هنوز به حیطه اختیارات و وظایف قانونی خود آشنائی نداشته و از بدیهی ترین قوانین و دستورالعمل های مربوط به وظایف و اختیارات شورای اسلامی بی اطلاع بوده اند و چنانچه مورد سوال و پیگیرد قرار نگیرند چه بسا در آینده آرامش جامعه و امنیت شهرستان را با اتهام، تهمت و افترا به افراد و جایگاههای دیگر با سوء استفاده ازجایگاهی که به امانت در اختیار آنهاست با چالش مواجه نمایند.

5- مدیرمسئول بالاگریوه حق خود می داند چنانچه از طریق مقامات فرادست شوراها اقدامی عملی دربرخورد با اینگونه حرمت شکنی ها و بداخلاقی ها صورت نگیرد، موضوع را درمحاکم قضائی نظام مقدس جمهوری اسلامی مطرح و پیگیری کرده تا ازاین پس افرادی به خود اجازه ندهند برخلاف قانون با سوء استفاده ازجایگاهی که مردم چند صباحی به امانت دراختیار آنها گذاشته اندو مایه گذاشتن ازمقدسات دینی وانقلابی وپنهان شدن پت دین و مذهب وارزش های انقلاب برای مقاصد و امیال شخصی ازاین مقدسات بهره برداری نمایند.

 

  * علیرغم گذشت چندهفته ازنصب وتوزیع بیانیه مذکوراقدامی ملموس وعملی دربرخوردبا این اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است. *


بازگشت