تاريخ: 93/12/21 - 07:39 - گروه: انتخاب سردبیر / سیاست - شناسه: 1220
برگزاری یادواره شهدای پلدختروحواشی آن

به گزارش بالاگریوه در بخشی از بیانیه ای جعلی که تحت عنوان «جامعه روحانیت» توسط طلبه ای بنام مختارسلیمانی درپایان نمازجمعه 93/11/3 پلدخترقرائت گردید،آمده بود:« ماجامعه روحانیت ....هراقدامی درجهت تضعیف وکم رنگ جلوه دادن یادواره شهدای پلدختر را در تقابل با ارزشهای انقلاب ، راه شهدا ومنویات مقام عظمای ولایت دانسته و آنرا به شدت محکوم می نمائیم . »(فایل صوتی موجوداست)

این بیانیه درحالی درنمازجمعه پلدختربه ظاهردرحمایت ازیادواره شهدا ودرمقابله با افرادی که به اصطلاح می خواهند این همایش بزرگ راکم رنگ جلوه دهند قرائت گردیدکه پیرامون این رخدادابداعی وتأمل برانگیزوهمچنین بی سابقه درنمازجمعه نکاتی چند به نظرمی رسد که عبارتنداز:

1- اصولاًآیادراستان لرستان وشهرستان پلدخترتشکلی به نام « جامعه روحانیت » وجودماهوی دارد که بیانیه ازقول آنان صادرگردیده است ؟

2- سوال افکارعمومی،نمازگزاران،مخاطبین سایتها ورسانه های احتمالامنتشرکننده حواشی نمازجمعه ی93/11/3ازتدوین کنندگان این بیانیه ی موهوم اینست که :چه فرد، گروه واحیاناجریانی سعی درتضعیف یاکم رنگ جلوه دادن یادواره سرداران و312شهیدشهرستان پلدختردارند ؟

3- ازسه شنبه 93/10/30تا جمعه 93/11/3چه وقایعی درسطح افکارعمومی،رسانه ها،محافل سیاسی واجتماعی ومذهبی رخ داده که چندنفررابه تدوین بیانیه ای موهوم و جعلی موسوم به بیانیه «جامعه روحانیت» والقاء وجهت گیری موضوعی وارونه سوق داده است ؟

4- آیادرروزهای پس ازبرگزاری یادواره تاساعات منتهی به نمازجمعه فرد،گروه،جریان ورسانه ای درتضعیف یادواره سرداران و312شهید سخنی مطرح کرده و یا مطلبی نگاشته که مورد تکفیرجریانی قرارگیرد ؟

5- نشریه بالاگریوه درمطلبی باعنوان « برگزاری دومین یادواره شهدای پلدخترتوسط سپاه جلوه ی باشکوهی ازپویائی فرهنگ بسیجی بود» ضمن برشمردن نقاط قوت ونتایج مثبت این یادواره استقبال کم نظیرمردم پلدخترازآنرا ناشی ازدلبستگی مردم به فرهنگ ایثاروشهادت،تمهیدات سپاه و حضورمداح جبهه ها «آهنگران» دانسته وبرپایی این یادواره ها را امری میمون درراستای تقویت باورهای دینی وارزشی ونهادینه کردن فرهنگ ایثارو شهادت درشهرستان پلدخترعنوان کرده بود .

حال نکته ی کلیدی و بدیهی برای افکارعمومی ومخاطبین ، رسانه ها و..اینست که نکندهمین تیتربالاگریوه «برگزاری یادواره توسط سپاه» ویا تشریح نقاط قوت یادواره شهدای پلدخترونشان دادن نقش برجسته سپاه پاسداران بعنوان سربازان حریم انقلاب وولایت و زحمات شبانه روزی آنها درجانمائی ، تجهیز، تمهید و تأمین امنیت وهمچنین شهادت طلبی واخلاص مردم شهید پرور پلدختر بیانیه نویسان را عصبانی کرده باشد و ازدیدگاه آنان تضعیف وکمرنگ جلوه دادن این یادواره ی کم نظیروبه یاد ماندنی تعبیرشده باشد.؟

6- مدیرمسئول نشریه بالاگریوه یکی ازبازماندگان عملیات های فتح ظفرمند خرمشهر، والفجر9، مرصاد و..بعنوان قطره ای ازدریای بیکران فدائیان ولایت ورهبری وهمچنین یاروهمرزم بسیاری ازشهدای گرانقدری که این یادواره درتجلیل ازآنان برگزارگردید وبخش قابل توجهی ازمطالب نشریه وسایت تحت مسئولیتش «بالاگریوه» به زندگینامه شهدا ، سپاه ، بسیج ، مسائل مربوط به دیدگاههای مقام عظمای ولایت ، دوران دفاع مقدس وخاطرات وتصاویر رزمندگان اسلام اختصاص دارد ، خود را قطره ی کوچکی ازدریای مواج بسیج و رهرو راه خونین شهیدان دانسته وازمدعیان تضعیف یادواره تقاضا میکند هرگونه سند ، نوشته ، مطلب واحیانا نکته ای که ادعای مندرج دربیانیه را ثابت کند اول درمحکمه ی قضائی طرح وسپس آنرارسانه ای کرده وبرای تنویرافکارعمومی منتشرنمایند .

7-این بیانیه به ظاهرازسوی جامعه روحانیت صادرشده آنهم جامعه ای که فقهای عالیقدروبزرگانی همچون شهیدآیت الله بهشتی،شهیدآیه الله مطهری شهید باهنر، شهید مفتح ،مرحوم آیه الله مهدوی کنی و...ازاعضای موسس آن بوده وهم اکنون بزرگانی چون آیت الله شبستری، وحجج اسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد، مصطفی پورمحمدی، جعفرشجونی، سیدابوالحسن نواب، غلامرضا مصباحی مقدم، احمدسالک سیدرضا تقوی و...اعضای این تشکل باسابقه هستند،هیچگونه شعبه ای درمراکزاستان وشهرستانها نداشته وآقای ترابی نژاد فرماندارمحترم پلدخترنیزساعت 13:43روزجمعه 93/11/3درپاسخ سوال تلفنی مدیرمسئول بالاگریوه مبنی براینکه آیا تشکلی تحت نام جامعه روحانیت درشهرستان وجوددارد اظهارداشت :"چنین تشکلی در شهرستان پلدختروجود ندارد."

مدیرمسئول نشریه وسایت بالاگریوه برای آنکه دلایل محکمی برصحت نوشته هاوگفته های خود برای تنویرافکارعمومی ومخاطبان داشته باشد، ساعت 8:40 صبح روزشنبه مورخه 93/11/4 ضمن تماس با حجت الاسلام والمسلمین دکترغلامرضا مصباحی مقدم عضو شاخص جامعه روحانیت ونماینده محترم مردم تهران درمجلس شورای اسلامی ازایشان سوال کرد که آیا جامعه روحانیت دراستان لرستان ویا شهرستان پلدخترشعبه و یا دفتر نمایندگی دارد ؟ اظهارداشت: " جامعه روحانیت دراستان لرستان و بسیاری ازدیگراستانها دفترو یاشعبه ای ندارد."

 لذابدیهی است استفاده ناصواب وغیرقانونی ازنام جامعه محترم روحانیت برای تدوین بیانیه ی مذکور،القای نادرست به افکارعمومی درجهت تلاش برخی رسانه ایهاوفرارمدعیان بیانیه نویس ازواقعیت پیرامون این یادواره ودستمایه ای برای انحراف افکارعمومی می باشد./والعاقبه للمتقین


بازگشت